Donderdagstapdag: GR129 Assebroek

 • Organisator GR West-Vlaanderen
 • Regio West-Vlaanderen
 • Wanneer? donderdag 03 augustus 2017

We verzamelen voor de start van de wandeling op het binnenplein, op het erf van de kinderboerderij ‘De zeven torentjes’ in Assebroek-Brugge.  Het goed gaat terug tot voor de 14de eeuw. Het leen was 38 ha groot. Het goed wisselde regelmatig van eigenaar, werd dikwijls geplunderd en heropgebouwd. Vanaf 1828 kreeg het de naam ‘De zeven torenkens’ naar de duiventoren die weliswaar  acht torentjes en een grote toren telt. Stad Brugge kocht het domein in 1972. In 1978 werd ‘De zeven Torentjes’ als allereerste kinderboerderij in Vlaanderen geopend.
We zoeken ons een weg naar het recreatief pad ‘De Abdijenroute’ nl. de vroegere spoorlijn Brugge-Eeklo (aangelegd in 1863) en stapsgewijze ontmanteld tussen 1962 en 1970. Zo komen we langs AZ Sint-Lucas en het Sint-Trudoleke, een afwateringskanaal.
Al snel bereiken we het dorpje Ver-Assebroek. Een mooi geheel wordt gevormd door het Pastoor Verhaegheplein met kerk, pastorie en een pleintje met bomen. Het is dan ook terecht als dorpsgezicht beschermd.
De wit-rode tekens brengen ons in de Assebroekse Meersen,  420 ha beschermd gebied. Het landschap bestaat uit laaggelegen natte weiden en hooilanden, begrensd door rijen populieren en knotwilgen.  De vele loodrechte bomenrijen op deze wandeling kunnen voor wat koelte en schaduw zorgen op een zomerse augustusdag.

Naadloos maken we de overgang naar het Beverhoutsveld (483 ha). Is ontstaan in de vroege middeleeuwen als moeras- en heidegebied. Tot in de 19de eeuw was dit gebied ‘gemene weide’. In tegenstelling tot andere ‘velden of heidegebieden’ was het Beverhoutsveld weinig bebost. Het was en is ingenomen door weilanden en akkers en is een zeldzaam stuk onbebouwd gebied gebleven aan de rand van de Brugse agglomeratie. Hier hebben we nog open ruimte doorsneden met populierendreven of nieuwe aangelegde dreven met jonge eikenbomen (als geboortedreven aangeplant). Beverhout zou een vroegere naam zijn voor de ratelpopulier.
Hier kan je nog wandelen op onverharde of semi-verharde paden. We komen in de buurt van het kanaal Brugge-Gent, maar eerst gaan we de inwendige mens versterken met onze picknick die we kunnen verorberen in ‘cultuurcafé De Kleine Beer’ in Beernem.

Na de picknick trekken we terug naar het kanaal Brugge-Gent. Het kanaal  is een van de oudste scheepvaartwegen in ons land.  Het GR-pad loopt er langs de oever van het diep gelegen kanaal doorheen het natuurgebied ‘Gevaerts Noord’.  Met het verlaten van het kanaal begint als het ware de eigenlijke terugweg, eerst door het Beverhoutsveld en daarna door de Assebroekse  Meersen. Via een klaphekje betreden we het weidegebied ‘de Chartreuzen’. De vochtige weiden danken hun naam aan hun vroegere eigenaar: het Karthuizerinnenklooster. We bereiken opnieuw de spoorzate Brugge-Eeklo via de Steenbrugse Bosjes.

Afbeeldingen

 • GR-pad GR 129
 • Van Assebroek
 • Naar via Beernem terug naar Assebroek
 • Aantal km ongeveer 24 km
 • Verzamelplaats vanaf 9.30 uur op het erf van de kinderboerderij ‘De zeven torentjes’ Canadaring 41 te 8310 Brugge (Assebroek) – om 10 uur start de wandeling. Parkeren kan je niet op het erf wel in de straten in de buurt van de kinderboerderij. De Canadaring ligt volledig rond het domein van de kinderboerderij. Er zijn twee ingangen. Het cafétaria ‘Kiboe’ zal speciaal voor ons om 9.30 uur open zijn.
 • Tochtleiding Noël Aneca - De aanmelding doe je uitsluitend op
  www.donderdagstappen.mygb.nl.
 • Prijs Leden 1 euro - niet-leden 2 euro
Terug naar overzicht