Sint-Margriette- Passageule - Waterland-Oudeman - Sint-Margriette

Meetjesland en Zeeuws Vlaanderen, lotgenoten in wel en wee

Sint-Margriete

 

 

Deze dagstapper in het noorden van het Meetjesland en het zuiden van West-Zeeuws-Vlaanderen zigzagt tussen vette poldergronden, over of naast kromme dijken en tussen resten van kreken en geulen. De poldergronden
dragen rijke vruchten, de dijken fiere canadabomen, de geulen ranke rietkragen. Het wandelgebied telt slechts twee dorpskernen: het oude Sint-Margriete en het piepkleine Waterland-Oudeman. De streek staat bekend om zijn talrijke kleine buurtschappen, geen enkele echter ligt op de wandelroute. Daarentegen tekenen afgelegen boerderijen en hier en daar een kerktoren aan de diepe einder dit bijzondere wandellandschap. De rest is rust in volle natuur, waar wandelaars nooit eenzaam zijn.

Praktische info

AFSTAND  22 km
GR-PAD:
Streek-GR Uilenspiegelpad
PROVINCIE: Oost-Vlaanderen
VERTREKPUNT:   De kerk van Sint-Margriette

 

Wandelkaart

St Margriette

Legende wandelkaart

 Groene lijn: Wandelparcours loopt over geel-rood Streek-GR pad
Blauwe lijn: Wandelparcours loopt over niet-bewegwijzerd traject

Producten