Kleit - Prinseveld - Drongengoed - Papinglo - Kleit

Door de zachte glooiingen van het Meetjesland

Kleit

 

 

Een zeer genietbare wijk in Kleit leidt de wandelaar naar het glooiende land tussen de Kampelberg en de Edevallei. De nederige vallei wordt bij de wijk Helle verlaten en, hoger gelegen, worden ook de vrij drassige gebieden van Hulselo en Kraailo in de wandeling opgenomen.

De climax van de wandeling ligt echter in het grootste boscomplex van Oost- Vlaanderen, het Drongengoedbos.Nog een bijzondere plaats neemt het Maldegemveld in,een heideveld dat er tot 1950 nog vrij heideachtig uitzag en nu door Natuurpunt weer in zijn oorspronkelijke toestand wordt gegoten.

Praktische info

AFSTAND  20,7 km
GR-PAD:
Streek-GR Uilenspiegelpad
PROVINCIE: Oost-Vlaanderen
VERTREKPUNT:   De kerk van Kleit

 

Wandelkaart

''

Legende wandelkaart

 Groene lijn: Wandelparcours loopt over geel-rood Streek-GR pad
Blauwe lijn: Wandelparcours loopt over niet-bewegwijzerd traject

Afbeeldingen

Producten