Annulatiebeleid

Annulatievoorwaarden

> Reservaties via deze website kunnen niet gewijzigd worden.

> Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief hetzij per email. Bij annulaties per brief geldt de poststempel als bewijs.

> De genoemde annulatiekosten zijn verplicht, ongeacht de reden van annulatie.

> Eventuele terugbetalingen gebeuren enkel via overschrijving.

> Grote Routepaden vzw behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen of een geval van overmacht een initiatief af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever ). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

  • In geval van afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag binnen de maand integraal teruggestort.
  • In geval van verplaatsing naar andere data, krijgen reeds ingeschreven personnen voorrang en kan elke deelnemer hetzij zijn/haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.

Annulatiekosten

> Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of duidelijk geval van overmacht (bv. sterfte van een dicht familielid). U meldt ons dit onmiddelijk schriftelijk, vóór de start van de cursus, en stuurt de nodige attesten per post of per email door. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt teruggestort.

> Annulatie om welke andere reden ook heeft volgende regeling tot gevolg:

  • Bij annulatie tot 30 dagen voor de activiteit blijft 10% van de totale kosten verschuldigd.
  • Bij annulatie minder dan 30 dagen voor de activiteit blijft 25% van de totale kosten verschuldigd.
  • Bij annulatie minder dan 7 dagen voor de activiteit blijft 50% van de totale kosten verschuldigd.
  • Bij annulatie 1 dag voor de activiteit en de dag van de activiteit zelf, óf niet komen opdagen blijft 100% van de totale kosten verschuldigd.