wedstrijdreglement FOTOwedstrijd 2018

Dit zijn de regels en voorwaarden van toepassing op de Grote Routepaden FOTOwedstrijd 2018.

Algemeen

 • De Grote Routepaden FOTOwedstrijd loopt van 1 juli tot en met 15 oktober 2018. 
 • Iedereen kan gratis deelnemen uitgezonderd de juryleden.
 • Deelnemen aan de wedstrijd betekent akkoord gaan met de regels en voorwaarden, alsook met de beslissingen van de jury die definitief zijn. Grote Routepaden behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deze niet conform de regels handelen.
 • Grote Routepaden kan de voorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de wedstrijd ook op ieder moment beëindigen.
 • Grote Routepaden bewaart de uiterste geheimhouding omtrent de winnaars tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaars.

Thema

Het actieterrein van Grote Routepaden is wandelen en fietsen. Het thema van de FOTOwedstrijd is dan ook: 'al wandelend of fietsend onderweg'.

>> De beschrijving van de foto dient aan te tonen wat de link is met het thema. Geef hier ook de locatie (land, streek,...) en indien van toepassing de naam van de wandel- of fietsroute. De beschrijving is maximaal 500 tekens. Taalfouten worden niet in rekening gebracht. 

Stemmen

 • Iedereen kan stemmen op de foto die hij/zij de mooiste of indrukwekkendste vindt. De inzending met de meeste stemmen wint de publieksprijs.
 • Per e-mailadres kan aan elke foto maximaal één stem worden gegeven.
 • Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude, zal de foto verwijderd worden.  

Winnaars

 • Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury en door het publiek.
 • Uit alle inzendingen selecteert de vakjury 5 winnaars.
 • Op basis van het aantal stemmen wordt 1 publiekswinnaar geselecteerd. Deze wint een weekendverblijf van 2 nachten voor maximum 11 personen in vakantiewoning Ten Tweelinden, gelegen in Goetshoven, Vlaams Brabant. Het verblijf kan het ganse jaar door geboekt worden met uitzondering van vakantieperiodes, feestdagen en verlengde weekends. 
 • De stemming voor de publieksprijs verloopt in twee rondes:
  • op basis van stemmingsronde 1 worden de 5 favorieten van het publiek geselecteerd.
  • Op 15 oktober eindigt stemmingsronde 1 daarna worden de 5 favorieten nogmaals in de kijker gezet.
  • Dan begint stemmingsronde 2 waarbij het ganse publiek opnieuw wordt aangesproken en bepaalt welke van deze 5 favorieten de uiteindelijke winnaar wordt. 
  • stemmingsronde 2 eindigt op maandagochtend 23 oktober 2018 om 9u.
 • Er zijn dus in het totaal 6 prijzen te winnen.
 • Elke deelnemer kan slechts één vakjuryprijs ontvangen. Naast een vakjuryprijs is het wel mogelijk ook de publieksprijs te winnen.
 • Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven mailadres.
 • De winnende foto's worden met naamsvermelding gepubliceerd in het decembernummer van Op Weg.

>> De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Grote Routepaden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik van de uitgekeerde prijzen. Grote Routepaden is ook niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gebreken in de prijzen.

Voorwaarden

Inzending

 • Inzendingen gebeuren uitsluitend online.
 • Elke deelnemer kan maximum 3 foto's inzenden.
 • Ingezonden foto's mogen maximum 3 jaar oud zijn.
 • Foto's die de finale van eerdere door Grote Routepaden georganiseerde fotowedstrijden haalden, worden niet aanvaard.
 • Ingezonden foto's kunnen niet teruggetrokken worden uit de competitie.

Beeldeigenschappen

 • Deelnemen kan enkel met digitale beelden in hoge resolutie.
 • De foto's worden opgeladen in JPEG formaat.
 • De foto's hebben een minimale grootte van 2 MB en een maximale grootte van 10 MB. 
 • De digitale bewerking van foto's moet zich beperken tot digitale optimalisering van het beeld. Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Bij twijfel tijdens de jurering kan het originele bestand in RAW-formaat bij de fotograaf opgevraagd worden
 • Collages worden niet aanvaard.
 • Foto's met boorden en toegevoegde tekst worden niet aanvaard.
 • Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van inzender.

Ethiek

 • De locatie van de opname mag niet beschadigd worden omwille van de opname.
 • Deelnemers respecteren de wettelijke bepalingen, onder meer inzake toegankelijkheid van gebieden en privacy.

Auteursrechten

 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. Grote Routepaden is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). 
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de inzender aan Grote Routepaden het gebruiksrecht van het beeld en dit voor alle mogelijke communicatiekanalen en -middelen van Grote Routepaden (zoals: website, nieuwsbrieven, tijdschrift, Social Media persberichten en andere publicaties).

Privacy

 • De gegevens die de deelnemer bij zijn/haar deelname opgeeft, worden verwerkt om de fotowedstrijd te beheren en de winnaars te bepalen.
 • De gegevens van deelnemers worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven vermelde. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijzen bekendgemaakt aan derden.
 • Uitzonderingen:
  • de gegevens van de winnaars worden, indien van toepassing, doorgegeven aan een prijzenpartner zodat de respectievelijke prijs correct kan bezorgd worden.
  • wanneer een deelnemer aangeeft op de hoogte te willen blijven van nieuwtjes en acties van Grote Routepaden, komen zijn/haar gegevens in de databank van Grote Routepaden vzw terecht (klik hier voor het Privacy beleid van Grote Routepaden vzw). 

Aansprakelijkheid

 • Grote Routepaden vzw is niet aansprakelijk in geval de fotowedstrijd door technische onderbrekingen gedurende een bepaalde periode onderbroken wordt.
 • Grote Routepaden vzw is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de FOTOwedstrijd.
 • Met uw deelname aan de fotowedstrijd geeft u Grote Routepaden vzw het recht uw ingezonden foto('s) zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten voor publicitaire doeleinden te gebruiken. De foto's worden en blijven eigendom van Grote Routepaden vzw. Dit geldt ook voor de niet winnende foto's. 
 • Deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de foto is en in ht bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto. 
 • Bij een eventueel geschil tussen u en/of derden betreffende de geplaatste foto is Grote Routepaden vzw niet aansprakelijk. Met deelname aan de wedstrijd vrijwaart u Grote Routepaden vzw volledig voor alle kosten resulterend uit een vordering van een derde welke direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacyrechten, onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen. 

 


Copyright 2018 Grote Routepaden vzw