Het verschil tussen een route en een track?

De benamingen 'route' en 'track' worden vlotjes door mekaar gebruikt. Velen denken zelfs dat het synoniemen zijn. Deze illusie wordt zo meteen doorprikt...

Wie is de slimste?

Een route en een track verschillen voornamelijk door de manier waarop een gps iemand van punt A naar B begeleidt.

Bij een route bepaalt de gps de te volgen weg. Je hoeft in principe alleen maar een start- en eindbestemming in te geven. Als er verschillende mogelijkheden zijn om de eindbestemming te bereiken kiest de gps een route op basis van een aantal parameters. Die kan je als gebruiker zelf instellen: de korstste weg, de snelste weg, fietsvriendelijke wegen, wandelpaden,... (fig.2). Je kan de route ook bijsturen door tussenpunten in te stellen (fig.3). De gps speelt een actieve rol. Bij een gemiste afslag zal het toestel automatisch een nieuwe route berekenen.

Track is engels voor 'spoor'. Het is de gebruiker die op voorhand een te volgen spoor uitstippelt. Er zijn geen parameters die het traject beïnvloeden en bij een gemiste afslag berekent de gps geen nieuw traject. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de wegen of paden die zich tussen 2 opeenvolgende punten bevinden (fig.4). Dit betekent dat er niet echt kaarten vereist zijn bij het gebruik van een track. De gps helpt je het vooraf bepaald traject te volgen, ofwel met een kompaspijltje, ofwel met een lijn op het scherm, al dan niet met een kaart op de achtergrond.

Gevolgen?

Bij het volgen van een route zoekt de gps zelf een weg tussen de opeenvolgende punten in het bestand. Om dit te kunnen doen moet het toestel over een routeerbare kaart beschikken. Zonder zo'n kaart weet de gps niet welke wegen beschikbaar zijn en kan dus geen route uitstippelen. Een route leidt de gebruiker altijd langs een weg of pad op de kaart (fig.2 & 3). Een track daarentegen kan je op wegen en paden tekenen, maar evengoed dwars door een wei of bos (fig.4 &5). Bij het volgen van een track maakt de gps geen gebruik van wegeninformatie maar wijst gewoon het volgende punt aan. Of dat spoor via een weg of pad loopt speelt eigenlijk geen rol. Is er toch een kaart op de gps geïnstalleerd dan is dit louter ter illustratie en ondersteuning.

Een route bevat doorgaans heel wat minder punten dan een track (fig.3 versus 5). Indien er slechts één weg ligt tussen 2 punten dan geeft de gps niet meer dan die 2 punten nodig. Je moet wel beseffen dat als je een route downloadt of zelf maakt op de pc en die daarna naar een gps stuurt, je alleen maar de punten van die route (de coördinaten ervan) doorstuurt. De gps tekent de route opnieuw op basis van de instellingen die in de gps van kracht zijn. Als die anders zijn dan die in het kaartprogramma op de pc kan je route er helemaal anders uitzien!

Bij een track neemt de nauwkeurigheid toe met het aantal punten dat je gebruikt. Om een traject over een bochtig slingerend pad te tekenen heb je heel wat meer punten nodig dan over een rechtdoor lopend pad. Als er niet genoeg punten opgenomen zijn dan lijkt het alsof de gps ons van de weg afstuurt (fig.4 versus 5). Een onderliggende kaart kan hier voor verduidelijking zorgen. In het geval van wandelaars (en fietsers) is de nauwkeurigheid van tracks zeer belangrijk aangezien deze vaker gebruik maken van niet geregistreerde paden (wat betekent dat routeerbare kaarten die niet 'kennen').

GR-wandelen en LF-fietsen: route of track?

GR- en LF-trajecten worden met veel zorg uitgestippeld. De mooiste en interessantste plekjes komen aan bod, en die wil men niet missen . Bij het volgen van een route kan niet gegarandeerd worden dat de gps de beoogde weg zal volgen. Afhankelijk van de parameters en de beschikbare kaartinformatie, kan de gps alternatieve wegen volgen. Een nauwkeurige track is dus de enige manier om er zeker van te zijn dat het door de ontwerpers samengestelde traject exact en correct zal aangeduid worden door de gps.

Grote Routepaden komt haar gps bezittende fans hier graag in tegemoet en stelt van al haar fiets- en wandelroutes een track met het meest recente en correcte traject ter beschikking stellen.

 TER VERDUIDELIJKING:

 ''

Traject zoals uitgestippeld door de ontwerper.

 

''

De gps berekent zelf een route tussen punten A en B op basis van de ingestelde parameters en altijd langs paden op de kaart. In dit geval werd de kortste route berekend.

 

''

Door extra routepunten te tekenen wordt de gps gedwongen een traject te berekenen die nauwer aansluit bij het originele traject. Een route bevat wel minder punten dan een nauwkeurige track (zie fig.5).

 

''

Bij een track wordt geen rekening gehouden met de wegen en paden tussen 2 opeenvolgende punten. Dit laat toe om een niet geregistreerd pad te volgen.

 

''

De nauwkeurigheid van een track neemt toe met het aantal punten dat getekend wordt. 

Meer info