Tracks opsplitsen, richting omkeren

Een track opsplitsen

Omdat een track een volledig GR of LF traject bevat zal het misschien nodig zijn om die eerst wat kleiner te maken. Dit om volgende redenen:

  • Heel wat gps toestellen beperken het aantal punten (trackpoints) waaruit een track kan bestaan.
    Raadpleeg eerst de documentatie van je toestel om te weten of er een limiet is, en hoe groot die is. Als er een begrenzing is, en de track bevat meer punten, dan zal je toestel de track niet kunnen openen.
  • Het kan ook zijn dat het geheugen van je gps toestel niet groot genoeg is om de volledige track op te slaan.

In deze gevallen moet je eerst het gpx bestand kleiner maken, zodat het binnen de limiet van je toestel past. Dit kun je best doen door de track op te splitsen in kleinere (kortere) tracks.

De meeste pc programma's waarmee je tracks kunt tonen en bewerken, bevatten instructies om een track op te splitsen. Zoek eerst het beginpunt van het gewenste trajectgedeelte en pas de instructie "opsplitsen" (knippen, verdelen) daar toe. De track bestaat nu uit twee delen. Selecteer dan het deel dat het eindpunt van je traject bevat. Pas op dat eindpunt nogmaals de instructie "opsplitsen" toe. Er zijn nu drie opeenvolgende tracks waarvan eentje precies het traject is dat je wil wandelen of fietsen. Selecteer dat deel en sla het op onder een zelfgekozen naam. Dit nieuw (en kleiner) trackbestand kun je nu overbrengen naar je gps toestel.

Dezelfde programma's tonen je meteen ook uit hoeveel punten je track bestaat. Op die manier weet je of het aantal punten in je track binnen de limiet van je toestel blijft.
Mocht het aantal trackpunten toch nog te groot zijn, dan zijn er instructies waarmee je dat aantal automatisch verder kunt reduceren.

Voorbeelden van vrij beschikbare pc programma's zijn RouteConverter en BaseCamp (met OSM kaarten).

Een track omkeren

Je gps toestel stuurt je langs de verschillende trackpunten in de volgorde zoals ze in het gpx bestand opgeslagen zijn. Door die volgorde is een track altijd in een welbepaalde richting opgesteld.
Wie een track wil gebruiken om het pad in de andere richting te kunnen volgen, zal dus eerst de volgorde van de punten in de track moeten omkeren.
Dat kan meestal met een eenvoudige instructie "omkeren". Selecteer alle trackpunten, pas de instructie toe, en de track is van richting veranderd.
Pc programma's RouteConverter   en BaseCamp (met OSM kaarten) voorzien deze functie.

Op het terrein zijn de Vlaamse GR en LF paden altijd in twee richtingen bewegwijzerd.
Voor de GR paden zijn onze tracks opgesteld in de richting zoals ze in de topogids beschreven staan.
Voor de LF routes worden de tracks in de twee richtingen opgeleverd: 'a' betekent van noord naar zuid en van west naar oost, 'b' van zuid naar noord en van oost naar west.

 

< Vorige Volgende >
a
Terug naar hoofdartikel GR en LF tracks gebruiken