Welke kaart moet ik bij mijn outdoor gps kopen?

Een gps is geen goedkoop hebbeding. Maar eenmaal je het kleinood in de hand hebt, ben je er nog niet. Want bij een gps horen digitale kaarten, en ook die kosten meestal geld. Je hebt er alle baat bij meteen de juiste kaarten aan te schaffen. Logisch dus, deze veel gestelde vraag: “Welke kaart moet ik bij mijn gps kopen?’

Outdoor

Het antwoord op die vraag is om te beginnen al afhankelijk van het type gps dat je wil gebruiken: een outdoor gps model (bv. van Garmin) of een smartphone met gps functie (bv. een Android toestel). Daarnaast moet je ook de vraag stellen welk soort kaart je wenst. Er bestaan stratenkaarten en topokaarten, en beide types kaarten kunnen wel of niet routeerbaar zijn. Om het niet al te ingewikkeld te maken, beperken we ons hier tot een bespreking voor de categorie 'outdoor' gps systemen.

De belangrijkste leverancier op de Belgische markt is Garmin. Dat maakt de keuze meteen een stuk eenvoudiger want op die toestellen werken alleen kaartproducten die verdeeld worden door Garmin zelf. Er is één uitzondering op deze regel, maar daarover verder meer.

Ook binnen het merkgebonden aanbod is nog een ruime keuze mogelijk. Kaarten voor outdoor gps-systemen zijn tegenwoordig vrijwel altijd routeerbaar. Dit wil zeggen dat de gps zelf een route kan voorstellen op basis van de informatie die de kaart bevat. Wie van deze optie gebruik wil maken, moet weten dat de routering een verschillende uitkomst kan geven naargelang met een stratenkaart of een topokaart gewerkt wordt.

Stratenkaart vs topokaart

Een stratenkaart zoals de CityNavigator van Garmin bestrijkt een groot gebied en is routeerbaar, maar niet zo gedetailleerd dat ze ook (onverharde) fiets- en wandelpaden toont. Topokaarten zoals de Garmin Topomap Benelux bevatten die details wel en zullen dus ook fiets- en wandelpaden weergeven. Daartegenover staat dat ze een veel kleiner gebied bestrijken dan een stratenkaart. Ook deze merkgebonden topokaarten zijn routeerbaar.

In dezelfde categorie kaarten ontwikkelde Garmin in samenwerking met o.a. Grote Routepaden zowel een routeerbare fiets- als wandelrouteplanner. Voer een bestemming in en deze kaarten leiden je via fiets- of wandelvriendelijke wegen naar je bestemming. Het werkt net als een auto gps waarbij je kunt kiezen voornamelijk over autosnelwegen te navigeren, alleen kies je hier voor fiets- of wandelwegen.

Een belangrijke aanvulling is dat deze betalende merkgebonden kaarten zowel op je gps toestel als op je pc kunnen geïnstalleerd worden.

OpenStreetMap

Er is één uitzondering op de regel die stelt dat op een outdoor gps enkel merkgebonden kaarten kunnen gebruikt worden. Op Garmin toestellen kunnen namelijk ook routeerbare OpenStreetMap (OSM) kaarten geïnstalleerd worden. OSM is een open source organisatie die de wereld in kaart brengt los van de commerciële kaartenmakers. OSM kaarten zijn gratis omdat ze aangeboden worden onder de Creative Commons licentie. OSM is een werk in opbouw. Dit betekent dat de mate van detail van de kaarten nogal varieert naargelang de locatie. Zo is Nederland al veel gedetailleerder in kaart gebracht dan België en vallen er ook binnen België grote verschillen in detaillering te noteren. Vlaamse steden zijn redelijk goed ingevuld net als enkele bekende fiets- en wandelgebieden. Andere streken vertonen dan weer erg weinig informatie. De OSM kaart kan ook zowel op je gps toestel als op je pc geïnstalleerd worden.

Tracks

In tegenstelling tot wat velen misschien denken, kunnen ook minder gedetailleerde kaarten nuttig zijn. We gaan er van uit dat bezoekers van deze website een gps vooral willen gebruiken om bepaalde trajecten te wandelen of fietsen. In 'Het verschil tussen een route en een track' legden we uit dat je dan het beste af bent met een track. Want die staat los van de kaart die op het toestel staat en kan altijd gevolgd worden ongeacht het detailniveau van de onderliggende kaart. Sommigen hebben het liefst een minder 'drukke' kaart op de gps en geven daarom de voorkeur aan een stratenkaart of een OSM kaart. Voor hen primeert de track en de gps geeft op elk moment aan of ze nog wel 'on track' zijn.

Tracks kunnen kant en klaar op tal van websites gevonden worden. Je kunt ze downloaden op je eigen PC en vervolgens opladen naar je gps toestel. Op deze website zal je de correcte en meest recente tracks van GR- en LF-routes vinden. Wie zelf geen tracks tekent of corrigeert, hoeft ook op de pc niet over gedetailleerde digitale kaarten te beschikken.

Wie dat wel wil, maar zonder op zijn gps betalende merkgebonden kaarten te gebruiken, heeft voor de pc andere mogelijkheden. Er is een ruim aanbod kaarten op basis waarvan tracks kunnen getekend worden. Voorbeelden zijn de Topografische Wandelkaarten van Lannoo (1/10.000) of het gratis programma Google Earth.

Welk programma je ook gebruikt op de pc, het belangrijkste is dat de track in een formaat kan omgezet worden dat verenigbaar is met  je gps toestel.

Meer info