Aansprakelijkheid

Wie beslist gebruik te maken van de "gps tracks" die op deze website beschikbaar zijn, dient rekening te houden met volgende voorwaarden:

"Gps tracks" op deze website zijn digitale gegevensbestanden die een reeks geografische punten bevatten waarmee een GR, een LF of een ander traject met behulp van een gps toestel kan gevolgd worden.

Gps tracks zijn maar een hulpmiddel om een wandel- of fietstocht mee te ondernemen. We raden niemand aan om er enkel met een gps track op uit te trekken. De combinatie gps track - gps toestel is nooit onfeilbaar. Een platte batterij of slechte satelliet ontvangst kunnen roet in het eten gooien. Het is aangeraden om altijd andere hulpmiddelen te voorzien zoals papieren kaarten en/of wegbeschrijvingen.

Namen van gps toestellen, merken en modellen, alsook namen van programma's, apps, besturingssystemen, en kaartmateriaal, die in de rubriek GPS op deze website geciteerd worden, vermelden we uitsluitend bij wijze van voorbeeld en ter verduidelijking van de behandelde onderwerpen. Gps en alles wat ermee te maken heeft is een technologisch complex en snel evoluerend onderwerp. Er komen voortdurend nieuwe producten en mogelijkheden bij, terwijl andere wijzigen of verdwijnen. Het vermelden van een product impliceert dan ook geenszins dat het beter of slechter zou zijn dan andere die we al of niet vermelden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes en kan deze website en organisatie daarvoor niet verantwoordelijk stellen.

Alle namen van gps toestellen, merken en modellen, en namen van programma's, apps, besturingssystemen, en kaartmateriaal worden geciteerd met respect voor hun Trademark en Copyright bepalingen.

Gps tracks worden alleen maar aangeboden in het gpx bestandsformaat. Het is aan de gebruiker om - indien nodig - dit formaat naar andere formaten te converteren. Indien in dit proces gegevens verloren gaan of gewijzigd worden, dan kunnen we daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Hetzelfde geldt voor het bewerken van het gpx bestand door de gebruiker.

Gps tracks van deze website mogen overgeladen (gedownloaded), gekopiëerd en bewerkt worden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ze mogen niet zonder onze toestemming elders gepubliceerd of verdeeld worden, noch voor gratis, noch voor betalend gebruik.

We doen ons uiterste best om de gps tracks zo goed mogelijk te laten aansluiten op de toestand op het terrein. De bewegwijzering op het terrein heeft altijd voorrang op de gps track. We kunnen nooit vermijden dat omstandigheden ter plaatse het moeilijk of onmogelijk maken om de gps track verder te volgen. We kunnen evenmin vermijden dat er een tijdspanne verloopt tussen het aanpassen van een gps track aan ter plaatse gewijzigde omstandigheden en het moment dat we op de hoogte gebracht worden van de gewijzigde omstandigheden.
We kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade opgelopen door het volgen van op deze website beschikbaar gestelde gps tracks. De gebruiker blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het ter plaatse interpreteren van de gps track aanwijzingen.

Gps tracks kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van ter plaatse zichtbare paden, wegen en doorgangen. Die afwijkingen zijn een samenspel tussen de mogelijkheden van de technologie, de atmosferische en de geografische omstandigheden ter plaatse, en het gebruikte kaartmateriaal. De gebruiker moet hiermee rekening houden en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het ter plaatse interpreteren van de gps track aanwijzingen.

 

< Vorige
a
Terug naar hoofdartikel GR en LF tracks gebruiken