Deze website gebruikt cookies.

Algemene voorwaarden

Op alle bestellingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling verbind je je ertoe akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
We proberen de algemene voorwaarden zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te omschrijven. We willen u dan ook graag uitnodigen onze algemene voorwaarden door te nemen vooraleer een bestelling te plaatsen.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Administratieve zetel:
Grote Routepaden vzw
Grasmarkt 61
1000 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)487 208 201  (telefonisch bereikbaar ma-vr van 9u tot 13u, behalve woensdag)
E-mailadres: info@groteroutepaden.be
Btw-nummer: BE 418.711.188 | Ondernemingsnummer: 0418711188

Artikel 2. Toepasselijkheid en voorwaarden
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

4. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3. Ons aanbod en jouw bestelling
1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail én zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro en online betalingen (Bancontact, Mister Cash). Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien log je in, maak je een account aan of vervolg je je bestelling als gast (zonder account). Samen met deze keuze, geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens geef je het leveringsadres in. Daarna kies je de gewenste betaalwijze. In de laatste stap krijg je een overzicht, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je bestelling en betaling door het indrukken van de knop met als opschrift “Bevestigen en betalen”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

5. Je dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. Foutieve informatie waardoor een vlotte levering in het gedrang komt, zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Eventuele bijkomende kosten zijn in dergelijke gevallen voor de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn paswoord vertrouwelijk te houden om misbruik te voorkomen.

Artikel 4. Herroepingsrecht
1. De consument heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete.  Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Na afloop van deze termijn kan de aankoop niet meer ontbonden worden en blijft je eigenaar van het gekochte.

2. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren volgens vermelde retourprocedure.

3. Vallen de verzendkosten ten onze laste dan vergoeden we enkel verzendkosten overeenkomstig het gewone posttarief. Hetzelfde geldt voor aangetekende zendingen en alternatieve pakketzendingen. Deze zullen in ontvangst genomen worden maar we betalen enkel een normale zending volgens het gewone posttarief terug.

4. Hieronder vind je verschillende situaties waarin je een artikel kunt retourneren.

 • Ik wil het geleverde artikel niet behouden, het voldoet niet aan mijn verwachtingen. Mag ik het terugsturen?
  Retourneren kan binnen de 14 kalenderdagen vanaf de eerste dag volgend op de levering. Uitgezonderd artikelen uit de rubriek 'promotie', deze kunnen niet geretourneerd worden.
  Retourprocedure:
  - Meld ons via info@groteroutepaden.be dat je het door jouw gekochte artikel wenst te retourneren en vermeld onder meer je BIC-code, het IBAN rekeningnummer waarop we het bedrag kunnen terugstorten en de reden van retour (optioneel).
  - Stuur ons het artikel dat je wenst te retourneren terug op het adres van Mirto vzw; Industriepark-Drongen 21, 9031 Gent. De verzendkosten betaal je in dit geval zelf. Te laag gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet teruggenomen, ongeacht de reden van retour. 
  - Van zodra het artikel in goede staat is aangekomen, storten we het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen op het vermeldde rekeningnummer terug. Als het artikel niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is, wordt het bedrag niet terugbetaald.
 • Het artikel dat ik kreeg is beschadigd of bevat een fabricagefout. Krijg ik een nieuw exemplaar?
  Wij verpakken en verzenden onze artikelen steeds met de grootste zorg, zodat de kans op schade tijdens de verzending tot het minimum wordt beperkt. Alle artikelen worden ook zorgvuldig nagezien op eventuele fabricagefouten. Het is echter altijd mogelijk dat ons menselijk oog iets over het hoofd gezien heeft.
  Heb je dus een beschadigd artikel of een artikel met fabricagefout ontvangen dan moet je ons binnen de 48 uur via e-mail (info@groteroutepaden.be) op de hoogte brengen. Retourneer in dit geval het artikel niet alvorens je van ons bevestiging hebt gekregen. In beide gevallen bezorgen wij jou, na ontvangst van het retourpakket en als we het artikel nog in een voorraad hebben, een nieuw exemplaar. Is onze voorraad uitgeput dan betalen wij het aankoopbedrag (inclusief verzendkosten) terug. 
  Het retourneren dient uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het pakket te gebeuren.
  Retourprocedure:
  - Na bevestiging van onze kant, bezorg je ons via info@groteroutepaden.be je BIC-code en het IBAN rekeningnumer waarop we het bedrag kunnen terugstorten.
  - Stuur ons het desbetreffende artikel terug op het ondernemingsadres. De verzendkosten van het retourpakket nemen wij in dit geval voor onze rekening. 
  - Van zodra het artikel bij ons is aangekomen, verzenden we een nieuw exemplaar (indien voorradig) of annuleren we de bestelling en zorgen we voor een creditnota (bij uitgeputte voorraad).

Artikel 5. De prijs
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn weergegeven in euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

2. De ledenkorting bedraagt bij elke aankoop 10% van het totale bedrag zonder verzendingskosten. De korting wordt, net zoals de verzendingskosten, automatisch verrekend wanneer je ingelogd bent.

Artikel 6. Betaling
1. Een bestelling kan onmiddellijk online betaald worden via de aangeboden betaalwijzen: Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact en Mister Cash.

2. Betaal je liever niet online, dan kan je ook het gepaste bedrag overschrijven op onze bankrekening. De betalingsgegevens vind je in  de bevestigingsmail van uw bestelling. Vergeet zeker niet uw ordernummer te vermelden.

3. Als koper heb jij de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan ons te melden. In geval van wanbetaling hebben wij - rekening houdend met de wettelijke beperkingen - het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

4. De bestelling wordt alleen verzonden na ontvangst of registratie van het volledige aankoopbedrag (inclusief verzendkosten). Een bestelling moet binnen de 7 dagen betaald zijn. Is de bestelling niet binnen de 7 dagen betaald, dan wordt deze geannuleerd en het artikel/de artikels terug te koop aangeboden.

5. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "sleuteltje" in de adresbalk van je browser.

Artikel 7. Conformiteit en garantie
1. Wij garanderen dat onze producten conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de vermelde specificaties van het product.

2. Wij garanderen je  ook dat onze goederen voldoen aan alle - op het ogenblik van je bestelling bestaande - wetten.

Artikel 8. Levering en uitvoering
1. Elke bestelling volgen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op. We streven er naar alle pakketten binnen de 4 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Uitgezonderd wanneer er bij het artikel zelf een afwijkende levertermijn vermeld staan.

2. De levering gebeurt op het leveringsadres dat door jou, de klant is opgegeven tijdens stap 2 van het bestelproces. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de ontvangst van het pakket door de klant of de door hem/haar aangewezen persoon.

3. De maximum termijn voor het leveren van een product is 30 dagen na ontvangst van bestelling. Mochten omstandigheden ertoe leiden dat een verzending geheel of gedeeltelijk vertraging oploopt of niet kan uitgevoerd worden, dan brengen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte.  Als wij dat niet doen kan je kosteloos je bestelling annuleren. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

4. Alle pakketten worden verstuurd met Bpost. Hiervoor gelden de officiële posttarieven. De verzendingskosten worden automatisch verrekend en duidelijk meegegeven bij stap 4 van de bestelprocedure waar een overzicht van de bestelling en de bijhorende kosten wordt weergegeven.

5. Leveringen worden door Bpost uitgevoerd tijdens de werkuren. In geval van afwezigheid van de ontvanger, zal een bericht worden achtergelaten met verdere informatie over de wijze waarop de bestelling kan ontvangen worden. Eventuele bijkomende kosten die daarmee gepaard gaan, zijn ten laste van de klant.

6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport en de bijhorende kosten, tenzij anders overeengekomen.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade omwille van laattijdige levering, niet-levering of beschadiging van het pakket door Bpost. 
Indien één of meerdere bestelde artikelen werden beschadigd tijdens het transport, moet je dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 48 u na ontvangst melden via info@groteroutepaden.be. Er wordt in onderling overleg beslist of je het artikel kunt terugsturen. Volg hiervoor de vermelde retourprocedure. 
Om misverstanden en teleurstelling te voorkomen, adviseren wij jou om bij vragen over een besteld artikel zo snel als mogelijk contact met ons op te nemen. Je kan ons elke werkdag telefonisch bereiken op het nummer +32(0)3 232 72 18 en dit van 9u tot 12u en van 12u30 tot 17u. Of contacteer ons via email: info@groteroutepaden.be. Wij helpen jouw graag verder.

Artikel 9. Overmacht
1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, energiestoringen, storingen in een telecommunicatienetwerk, storing bij de gebruikte communicatiesystemen, het niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10. Intelectuele eigendom
1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

Artikel 11. Privacy
1. Wij hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In onze Privacy Policy gebaseerd op artikel 13 van de Europese Algemene Vordering gegevensbescherming, willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er steeds alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

2. De door jou meegedeelde persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, etc.) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

3. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In uitzonderlijke gevallen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden georganiseerd in combinatie met derde partijen, worden de gegevens toch gedeeld met derden. In dat geval worden de bijzondere deelname voorwaarden steeds vermeld en hier uitdrukkelijk toestemming voor gevraagd. We verwijzen in deze ook naar ons wedstrijdreglement.

Artikel 12. Klachtenregeling en geschillen
1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch problemen, vragen, opmerkingen of klachten zou hebben over onze producten, kan je ons contacteren via info@groteroutepaden.be. We nemen dan zo snel als mogelijk contact met jou op om de klacht en de verder te nemen stappen te bespreken.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via www.consumentenombudsdienst.be.

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via ec.europa.eu.

© 2020 Grote Routepaden vzw (https://www.groteroutepaden.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden en privacy policy) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Grote Routepaden). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.