Deze website gebruikt cookies.

Dalemansbos tijdelijk onderbroken

11 maart 2021
Nieuw item

GR 128 en Streek-GR Dijleland: Dalemansbos tijdelijk afgesloten wegens asbestsanering

Op 8 maart is de aannemer begonnen met het afgraven van 300 m wandelpad in het Dalemansbos (Wormelaar in Vlaams-Brabant).

Oorzaak is de aanwezigheid van asbestafval waarmee het wandelpad in het verleden werd verhard. Asbest is een gevaarlijke stof voor de volksgezondheid. Blootstelling aan asbeststof kan tot 30 jaar later aanleiding geven tot ernstige longziektes. Gelukkig waren de gebruikte stukjes klein genoeg om niet gemakkelijk te breken en zo asbeststof te laten vrijkomen.

Door de droge zomers van de laatste jaren was veel van de toplaag van het wandelpad verdwenen en kwamen de asbestdeeltjes aan de oppervlakte. Eens de vervuiling was ontdekt, werd alles in het werk gesteld om zo vlug mogelijk te saneren.

De afgraving en het opnieuw aanvullen van het wandelpad zullen ongeveer 14 dagen in beslag nemen.

Op het plannetje hieronder wordt een alternatief traject voorgesteld.