Deze website gebruikt cookies.

1000 km langs het IJzeren Gordijn

Al in 1945 sprak Winston Churchill van een ‘iron curtain’ dat Europa in twee machtsblokken zou verdelen. Het was het begin van de Koude Oorlog tussen Oost en West. In 2014 zal het 25 jaar geleden zijn dat het IJzeren Gordijn omvergelopen werd door Oost-Duitsers, Tsjechen, Slowaken, Hongaren, Roemenen en Bulgaren op weg naar de vrijheid en naar een Verenigd Europa...

  • Jaargang 2013 - nr 6
  • Pagina 14
  • Land Duitsland
  • Auteur Ward Van Loock