Deze website gebruikt cookies.

Deel Waalse GR-netwerk ontoegankelijk

22 juli 2021
GR-paden Wallonië beschadigd

Met de hulp van 345 vrijwilligers zijn onze Waalse collega’s van GR Sentiers volop de situatie op de GR-paden in Wallonië in kaart aan het brengen. Heel wat paden zijn beschadigd of afgesloten, en meerdere voetgangersbruggen zijn weggespoeld of instabiel. Het is niet uitgesloten dat een aantal trajecten aangepast zal moeten worden.

Vooral de paden in de valleien van de Ourthe, de Amblève, de Vesder en de Warche in de provincie Luik, en de Lesse, de Lomme, de Viroin, de Eau Blanche en de Eau Noire in de provincie Namen zijn zwaar beschadigd. GR Sentiers raadt iedereen voorlopig dan ook af om GR-routes door deze Waalse valleien te bewandelen.

Gezien de omvang van de overstromingen zullen de herstellingswerken tijd vergen. Bovendien is het de prioriteit om eerst de getroffen gemeenschappen zo snel mogelijk bij te staan. Het schoonmaken van de wandelpaden zal in een tweede fase volgen.

Specifieke informatie over welke paden beschadigd zijn, zal zo snel mogelijk verschijnen op www.grsentiers.org.