Deze website gebruikt cookies.

Hulp bij kaartgebruik

Op deze pagina geven we je graag wat meer inzicht in de symboliek en het gebruik van de dynamische kaartpagina's op onze website.

Meer weten over:Overzichtskaart

Een overzichtskaart is een dynamische kaart waarop een verzameling van routes wordt weergegeven. Voorbeelden zijn de overzichtskaart van het GR-netwerk en de kaart met alle fietstochtsuggesties. 

>> naar overzichtskaart op smartphone
>> terug naar overzicht

Op computer of tablet

Bij de weergave van een overzichtskaart op computer of tablet heb je links de kaart met routes en rechts een lijst van de weergegeven routes en hun lengte. Naarmate je op een kaart in of uitzoomt zal de lijst rechts wijzigen. Immers enkel de routes die binnen het kaartbeeld zichtbaar zijn, verschijnen ook in de lijst. Het totaal aantal routes wordt bovenaan de lijst meegegeven. 
Hoover je met je muis in het kaartbeeld over een route dan wordt de lijn van die route dikker. Tegelijk licht ook de route in de lijst op. En visa versa, hoover je over een route in de lijst dan wordt de bijhorende routelijn op de kaart dikker. Wanneer je in de lijst op een routenaam klikt dan opent de detailpagina van die route. 
Klik je een route op de kaart aan dan krijgt de route een andere kleur en verschijnt een tekstballon met de bijhorende routeinformatie: naam van de route + het aantal kilometers. Klik je nogmaals op de route dan verdwijnt de tekstballon en krijgt de route opnieuw zijn standaardkleur. Klik je op de routenaam in de tekstballon dan ga je naar de detailpagina van die route.
 

Boven de dynamische kaart is een zoekveld: . Deze kan je gebruiken om de kaart te laten zoomen naar een bepaalde locatie. Ook op de kaart vind je rechtsboven hetzelfde zoekveld, hetzij zonder titel . Wat je in één van de velden typt, komt na een 'Enter' ook automatisch tevoorschijn in het andere veld. 

Boven de kaart, naast het zoekveld, is een invulveld: . Dit veld kan je gebruiken om bijvoorbeeld naar een specifiek thema of eerder iets inhoudelijks te zoeken. 
Tot slot vind je boven de kaart nog een sliderbalk waarmee je kan filteren op de lengte van een route: .

Ook op de kaart zelf zijn een aantal functionaliteiten terug te vinden. Rechtsboven, helemaal in de hoek vind je een dropdown: . Hier kan je de ondergrond je van de kaart kiezen: OpenStreetMap of de Topokaart van België en Nederland. 
Onder de dropdown bevind zich het zoekveld waarmee je de kaart kan laten zoomen naar een bepaalde locatie: .
Onder het zoekveld staat een knop  waarmee je de weergave op volledig scherm inschakelt. Als je hierop klikt zal het kaartbeeld je scherm volledig innemen. Dit ongedaan maken doe je door op de knop te drukken of door op 'Esc' te drukken op je toetsenbord.

Rechts onderaan de kaart vind je nog volgende knoppen:

 •  de kaart 90 graden in tegenwijzerzin draaien
 • de kaart 90 graden in wijzerzin draaien
 • inzoomen
 • uitzoomen
 •  de gebiedselectiemodus inschakelen. Hiermee kan je zelf een gebied op de kaart selecteren aan de hand van een kader. 

>> terug naar overzicht
 


Op smartphone

Bij weergave van een overzichtskaart op smartphone krijg je bovenaan enkele filtervelden te zien.
Het zoekveld  kan je gebruiken om de kaart te laten zoomen naar een bepaalde locatie. Het invulveld  kan je gebruiken om bijvoorbeeld naar een specifiek thema of eerder iets inhoudelijks te zoeken. Tot slot is er nog een sliderbalk waarmee je kan filteren op de lengte van een route: .

Onder deze filters staan twee knoppen. De geselecteerde knopt kleurt grijs, de andere groen.

 •  selecteer je deze knop, dan krijg je de routes in lijstweergave te zien. Wanneer je op een routenaam klikt dan ga je naar de detailpagina van die route. 

 •  selecteer je de knop met de wereldkaart, dan krijg je de routes op kaart te zien. Tik je op een route op de kaart dan krijgt de route een andere kleur en verschijnt een tekstballon met bijhorende routeinformatie: naam van de route + het aantal kilometers. Klik je nogmaals op de routelijn dan verdwijnt de tekstballon en krijgt de route opnieuw zijn standaardkleur. Klik je op de routenaam in de tekstballon dan ga je naar de detailpagina van die route. 

>> terug naar overzicht
 Detailpagina van een route

Een detailpagina van een route omvat een dynamische kaart waarop de route wordt weergegeven alsook aanvullende informatie over de route, extra downloads, foto's, bijhorende producten uit de webshop, relevante artikels uit Op Weg en gerelateerde routes. Op deze pagina zijn ook functionaliteiten verwerkt zoals het oproepen van de varianten van een route als die er zijn, de mogelijkheid om met één klik naar de overzichtskaart terug te keren, het melden van een probleem (enkel als het om een GR-route van Grote Routepaden gaat), het downloaden van de route in heel wat verschillende formaten en het weergeven van overnachtingsmogelijkheden in de omgeving van de route. 

>> naar detailpagina van een route op smartphone
>> terug naar overzicht

Op computer of tablet

Wanneer je op computer of tablet naar een detailpagina navigeert krijg je links de route op kaart te zien met daarboven een hoogteprofiel van het traject en rechts een kolom met Routebeschrijving alsook enkele knoppen erboven:

 • de 'Toon varianten' knop komt enkel tevoorschijn als ze van toepassing is. Ze brengt je naar een nieuwe overzichtskaart waarop de hoofdroute en al haar varianten getoond worden. Van hieruit kan je dan doorklikken naar de gewenste detailpagina. 

 • klik je op deze knop dan keer je terug naar de voorgaande overzichtskaart.

 •  met deze knop kan je een probleem melden

 • de 'Hulp bij kaartgebruik' knop brengt je rechtstreeks naar deze pagina.

De volgende knoppen bepalen welke informatie in de rechterkolom verschijnt. De geselecteerde knopt kleurt grijs, de andere groen.

 • is de Routedetails infoknop actief, dan krijg je rechts naast de kaart een korte beschrijving van de route. Kom je op een routedetailpagina dan staat standaard deze knop actief. Bij sommige routes staat onder de routebeschrijving nog meer informatie verwerkt zoals extra downloads, foto's, bijhorende producten uit de webshop, artikels uit Op Weg en gerelateerde routes. Scroll dus zeker ook eens naar beneden. 

 • via de knop 'Downloaden . Afdrukken' krijg je een overzicht van alle mogelijkheden om een route 'af te halen'. Kies wat het best bij jou past.

 • het bedje van deze knop verwijst naar 'Overnachtingsplaatsen'. Klik je op deze knop dan krijg je rechts een lijst van beschikbare overnachtingsplaatsen. Op de kaart en bij het hoogteprofiel verschijnen icoontjes met eenzelfde kleur en symbool op de exacte locatie van het bijhorende logies. Voor de performantie van het kaartgebruik krijg je maar een beperkt aantal icoontjes te zien op de kaart. Zoom je in dan komen er andere logies-iconen tevoorschijn. Welke overnachtingsmogelijkheden te zien zijn, hangt dus steeds samen met het kaartbeeld en het zoomniveau. De lijst in de rechterkolom waarbij je een foto en korte info over de logies krijgt, past zich automatisch mee aan de kaart. 

  De icoontjes kunnen verschillende kleuren hebben:
  • de donkerblauwe icoontjes verwijzen naar een logiesvriend van Grote Routepaden. Dit zijn overnachtingsplaatsen die ons publiek bijzonder genegen zijn en doorgaans vlakbij één van onze routes liggen.
   de lichtblauwe icoontjes zijn logiesvrienden van Grote Routepaden die onze leden bovendien extra voordelen aanbieden in de vorm van een korting en/of een gratis lunchpakket.
   de groene icoontjes zijn logies die niet verbonden zijn aan Grote Routepaden. 

Ook op de kaart zelf staan een aantal velden en knoppen verwerkt.
Rechtsboven, helemaal in de hoek vind je een dropdown: . Hier kan je kiezen welke ondergrond je voor de kaart hanteert: OpenStreetMap of de Topokaart van België en Nederland.
Onder de dropdown bevind zich het zoekveld waarmee je de kaart kan laten zoomen naar een bepaalde locatie: .
Onder het zoekveld staat een knop waarmee je de weergave op volledig scherm inschakelt: . Als je hierop klikt zal je kaartbeeld je volledig scherm innemen. Dit ongedaan maken doe je door op de knop  te drukken of door op 'Esc' te drukken op je toetsenbord.
Rechts onderaan de kaart vind je nog volgende knoppen:

 •  de kaart 90 graden in tegenwijzerzin draaien
 • de kaart 90 graden in wijzerzin draaien
 • inzoomen
 • uitzoomen
 •  de gebiedselectiemodus inschakelen. Hiermee kan je zelf een gebied op de kaart selecteren aan de hand van een kader. 

>> terug naar overzicht


Op smartphone

Bezoek je een detailpagina van een route op je smartphone dan verschijnen onmiddellijk onder de titel van de pagina (doorgaans de naam van de route) een aantal knoppen:

 •  de 'Toon varianten' knop komt enkel tevoorschijn als ze van toepassing is. Ze brengt je naar een nieuwe overzichtskaart waarop de hoofdroute en al haar varianten getoond worden. Van hieruit kan je dan doorklikken naar de gewenste detailpagina. 

 •  klik je op deze knop dan keer je terug naar de voorgaande overzichtskaart.

 •  met deze knop kan je een probleem melden

 •  de 'Hulp bij kaartgebruik' knop brengt je rechtstreeks naar deze pagina.

Onder deze eerste reeks knoppen staat een tweede reeks, die bepaalt wat onder deze knoppen tevoorschijn komt. 
De geselecteerde knop kleurt grijs, de andere groen.

 •   is de Routedetails infoknop actief, dan krijg je onder de knoppen een beschrijving van de route. Kom je op een routedetailpagina dan staat standaard deze knop actief. Bij sommige routes staat onder de routebeschrijving nog meer informatie verwerkt zoals extra downloads, foto's, bijhorende producten uit de webshop, artikels uit Op Weg en gerelateerde routes. Scroll dus zeker ook eens naar beneden. 

 •   selecteer je de knop met de wereldkaart, dan krijg je de route op kaart te zien.
  Ook op de kaart zelf staan een aantal velden en knoppen verwerkt.
  • In de linker bovenhoek staat een knop waarmee je het hoogteprofiel kan oproepen. Druk je er nogmaals op dan verdwijnt het hoogteprofiel terug.
  • Rechtsboven, helemaal in de hoek vind je een dropdown: . Hier kan je de ondergrond van de kaart kiezen: OpenStreetMap of de Topokaart van België en Nederland.
  • Onder de dropdown bevind zich het zoekveld waarmee je de kaart kan laten zoomen naar een bepaalde locatie: .
  • Onder het zoekveld staat een symbool waarmee je de weergave op volledig scherm inschakelt: . Als je hierop klikt, zal het kaartbeeld je volledig scherm innemen. Dit ongedaan maken doe je door op de aangepaste knop te drukken.
  • In de hoek rechtsonder staat een startknop . Staan je mobiele gegevens en je telefoon gps aan en bevindt jij je op of in de nabijheid van de route dan kan je meteen beginnen navigeren. Je gemiddelde snelheid wordt bijgehouden alsook de afgelegde afstand. Met behulp van de stopknop  breek je de navigatie weer af.
    
 •   via de knop 'Downloaden . Afdrukken' krijg je een overzicht van alle mogelijkheden om de route 'af te halen'. Kies wat het best bij jou past.

 •   het bedje op deze knop verwijst naar 'Overnachtingsplaatsen'. Klik je op deze knop dan krijg je een lijst van beschikbare overnachtingsplaatsen. Per logies krijg je een foto en korte info te zien. 

  De icoontjes bij de overnachtingsmogelijkheden kunnen verschillende kleuren hebben:
  •   de donkerblauwe icoontjes verwijzen naar een logiesvriend van Grote Routepaden. Dit zijn overnachtingsplaatsen die ons publiek bijzonder genegen zijn en doorgaans vlakbij één van onze routes liggen.
  •   de lichtblauwe icoontjes zijn logiesvrienden van Grote Routepaden die onze leden bovendien extra voordelen aanbieden in de vorm van een korting en/of een gratis lunchpakket.
  •   de groene icoontjes zijn logies die niet verbonden zijn aan Grote Routepaden.

>> terug naar overzichtRouteplanner

Ga je één of meerdere dagen wandelen of fietsen dan kan je met behulp van onze aangepaste routeplanners gemakkelijk de gewenste tocht uitstippelen. 

>> routeplanner voor wandelaars
>> terug naar overzicht

Voor fietsers

Kom je op de pagina Plan je eigen fietsroute dan zie je links een 'blanco' kaart en rechts een aantal knoppen en routeringsmogelijkheden.

Op de kaart staan knoppen en velden verwerkt die je kunnen helpen bij het uitstippelen van je route. Rechtsboven staat een dropdown. Als je deze openklapt dan zie je dat ze uit twee delen bestaat: . De bovenste items met een ronde keuzeknop vooraan bepalen de ondergrond van je kaart. Onderaan de lijst, bij de vierkante selectievakjes, heb je de mogelijkheid om de kaartlagen 'Fietsknooppunten' en/of 'Onverharde paden' te activeren. Een kaartlaag bevat extra informatie en komt tevoorschijn ongeacht welk ondergrond je gekozen hebt. Je kan meerdere kaartlagen tegelijk activeren. 
Onder de dropdown bevindt zich het zoekveld waarmee je de kaart kan laten zoomen naar een bepaalde locatie: .
Onder het zoekveld staat een knop waarmee je de weergave op volledig scherm inschakelt: . Als je hierop klikt zal het kaartbeeld je volledig scherm innemen. Dit ongedaan maken doe je door op de aangepaste knop  te drukken of door op 'Esc' te drukken op je toetsenbord.

Rechts onderaan de kaart vind je nog volgende knoppen:

 •  de kaart 90 graden in tegenwijzerzin draaien
 •  de kaart 90 graden in wijzerzin draaien
 •  inzoomen
 •  uitzoomen
 •  de gebiedselectiemodus inschakelen. Hiermee kan je zelf een gebied op de kaart selecteren aan de hand van een kader. 

Rechts naast de kaart, vind je bovenaan de  'Hulp bij kaartgebruik'-knop terug die je rechtstreeks tot op deze instructiepagina brengt. Onder deze donkergrijze knop staat een tweede reeks knoppen die bepalen wat in de rechterkolom tevoorschijn komt. De kleur toont aan welke knop actief is. De geselecteerde knop kleurt grijs, de andere groen.

 •  de 'plan je route'-knop reikt een aantal tools aan om je route te plannen:
  • bovenaan kies je of je een doorgaande tocht of een lus wil uitstippelen .
   Bij een doorgaande tocht plan je van A naar B. Kies je voor een Lus dan komen onder 'Routering' twee nieuwe velden tevoorschijn:

   • bij Lengte  kan je aangeven hoeveel kilometers je wenst te fietsen. Je tocht past zich dan automatisch hiernaar aan.

   • Richting staat standaard op 'geen voorkeur' maar klik je ergens op de kompascirkel dan zal de route zich in deze richting herberekenen 

  • onder Routering bevindt zich een dropdown met de routeringsmogelijkheden: .

  • onderaan krijg je een veld om de startlocatie mee te geven en in het geval van een A naar B route ook een invulveld om het eindpunt van de route in te geven:  . Vul hier één of twee adressen in. Om start- en eindpunt te 'activeren' op de kaart, druk je op 'Enter' of op het driehoekje respectievelijk het vierkantje vooraan het veld. Je kan kan ook kiezen om meteen op de kaart aan te klikken waar je wenst te fietsen: 
   Van zodra het plannen start komt boven de kaart een hoogteprofiel tevoorschijn met daarop ook de lengte van de route. Linksonder, in de hoek van de kaart, komt nog een afzonderlijk veld met de lengte van het uitgestippelde traject tevoorschijn:

   Ook komen onder de lijst van locaties een aantal bewerkingsopties tevoorschijn:

   • voeg een extra bestemming aan het einde van je route toe.

   • er wordt automatisch een traject naar het beginpunt van je route uitgestippeld.

   • ben je niet tevreden van je route dan kan je die hier wissen en opnieuw beginnen. 

 •   met deze knop kan je de overnachtingsplaatsen zichtbaar maken: op de kaart en in een lijst. Op die manier kan je jouw tocht optimaal gaan uitstippelen. In de lijst krijg je per logies een foto en een korte infotekst. De icoontjes kunnen verschillende kleuren hebben, grijze icoontjes geven aan welk logies geselecteerd is:

  •     de donkerblauw getinte icoontjes verwijzen naar een logiesvriend van Grote Routepaden. Dit zijn overnachtingsplaatsen die ons publiek bijzonder genegen zijn en doorgaans vlakbij één van onze routes liggen.
  •     de icoontjes met lichtblauwe accenten zijn logiesvrienden van Grote Routepaden die onze leden bovendien extra voordelen aanbieden in de vorm van een korting en/of een gratis lunchpakket.
  •     de groen-bruine icoontjes zijn logies die niet verbonden zijn aan Grote Routepaden.

 •   via de knop 'Downloaden . Afdrukken' krijg je een overzicht van alle mogelijkheden om een route 'af te halen'. Kies wat het best bij jou past.

Voor wandelaars

Kom je op de pagina Plan je eigen wandelroute dan zie je links een kaart met het GR-netwerk en rechts een aantal knoppen en routeringsmogelijkheden.

Op de kaart staan knoppen en velden verwerkt die je kunnen helpen bij het uitstippelen van je route. Rechtsboven staat een dropdown. Als je deze openklapt dan zie je dat ze uit twee delen bestaat: . De bovenste items met een ronde keuzeknop vooraan bepalen de ondergrond van je kaart. Onderaan de lijst, bij de vierkante selectievakjes, heb je de mogelijkheid om de kaartlagen 'Wandelknooppunten' en/of 'Onverharde paden' te activeren. Een kaartlaag bevat extra informatie en komt tevoorschijn ongeacht welk ondergrond je gekozen hebt. Je kan meerdere kaartlagen tegelijk activeren. 
Onder de dropdown bevindt zich het zoekveld waarmee je de kaart kan laten zoomen naar een bepaalde locatie: 
Onder het zoekveld staat een knop waarmee je de weergave op volledig scherm inschakelt: . Als je hierop klikt zal het kaartbeeld je volledig scherm innemen. Dit ongedaan maken doe je door op de aangepaste knop  te drukken of door op 'Esc' te drukken op je toetsenbord.

Rechts onderaan de kaart vind je nog volgende knoppen:

 •  de kaart 90 graden in tegenwijzerzin draaien
 •  de kaart 90 graden in wijzerzin draaien
 •  inzoomen
 •  uitzoomen
 •  de gebiedselectiemodus inschakelen. Hiermee kan je zelf een gebied op de kaart selecteren aan de hand van een kader. 

Rechts naast de kaart, vind je bovenaan de  'Hulp bij kaartgebruik'-knop terug die je rechtstreeks tot op deze instructiepagina brengt. Onder deze donkergrijze knop staat een tweede reeks knoppen die bepalen wat in de rechterkolom tevoorschijn komt. De kleur toont aan welke knop actief is. De geselecteerde knop kleurt grijs, de andere groen.

 •    de 'plan je route'-knop reikt een aantal tools aan om je route te plannen:
  • bovenaan kies je of je een doorgaande tocht of een lus wil uitstippelen  .
   Bij een doorgaande tocht plan je van A naar B. Kies je voor een Lus dan komen onder 'Routering' twee nieuwe velden tevoorschijn:

   • bij Lengte   kan je aangeven hoeveel kilometers je wenst te wandelen. Je tocht past zich dan automatisch hiernaar aan.

   • Richting staat standaard op 'geen voorkeur' maar klik je ergens op de kompascirkel dan zal de route zich in deze richting herberekenen 

  • onder Routering bevindt zich een dropdown met de routeringsmogelijkheden: .

  • onderaan krijg je een veld om de startlocatie mee te geven en in het geval van een A naar B route ook een invulveld om het eindpunt van de route in te geven:  . Vul hier één of twee adressen in. Om start- en eindpunt te 'activeren' op de kaart, druk je op 'Enter' of op het driehoekje respectievelijk het vierkantje vooraan het veld. Je kan kan ook kiezen om meteen op de kaart aan te klikken waar je wenst te wandelen: 
   Van zodra het plannen start komt boven de kaart een hoogteprofiel tevoorschijn met daarop ook de lengte van de route. Linksonder, in de hoek van de kaart, komt nog een afzonderlijk veld met de lengte van het uitgestippelde traject tevoorschijn: 

   Ook komen onder de lijst van locaties een aantal bewerkingsopties tevoorschijn:

   • voeg een extra bestemming aan het einde van je route toe.

   • er wordt automatisch een traject naar het beginpunt van je route uitgestippeld.

   • ben je niet tevreden van je route dan kan je die hier wissen en opnieuw beginnen. 

 •   met deze knop kan je de overnachtingsplaatsen zichtbaar maken: op de kaart en in een lijst. Op die manier kan je jouw tocht optimaal gaan uitstippelen. In de lijst krijg je per logies een foto en een korte infotekst. De icoontjes kunnen verschillende kleuren hebben, grijze icoontjes geven aan welk logies geselecteerd is:

  •     de donkerblauw getinte icoontjes verwijzen naar een logiesvriend van Grote Routepaden. Dit zijn overnachtingsplaatsen die ons publiek bijzonder genegen zijn en doorgaans vlakbij één van onze routes liggen.
  •     de icoontjes met lichtblauwe accenten zijn logiesvrienden van Grote Routepaden die onze leden bovendien extra voordelen aanbieden in de vorm van een korting en/of een gratis lunchpakket.
  •     de groen-bruine icoontjes zijn logies die niet verbonden zijn aan Grote Routepaden.

 •   via de knop 'Downloaden . Afdrukken' krijg je een overzicht van alle mogelijkheden om een route 'af te halen'. Kies wat het best bij jou past.