Deze website gebruikt cookies.

GR tochten Antwerpen

GR Antwerpen organiseert maandelijks bustochten in lijn en dagstappers of treinstappers over de mooiste GR-paden. De wandelactiviteiten zijn voorbehouden voor leden van de vereniging Grote Routepaden. Niet-leden zijn welkom om kennis te maken met de activiteiten van Grote Routepaden. Voor de bustochten is dat op voorwaarde dat er plaatsen vrij zijn in de bus.

Wie graag blijft meestappen, wordt gevraagd om zich na maximum 3 tochten in regel te stellen met het GR- lidmaatschap. Dit lidmaatschap geldt per adres, dus voor alle gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

Nieuw item

Bustochten

WAT

GR Antwerpen organiseert maandelijks een begeleide bustocht over de mooiste GR-paden in België of net over de grens. Je hebt de keuze tussen een korte wandeling van 18 à 20 km of een langere tocht van 20 à 25 km. Voor beide wandelingen is er een begeleider vooraan en achteraan, bij de korte tocht ligt het wandeltempo lager. ‘s Middags stappen we of brengt de bus ons tot aan de picknickplaats, meestal een café waar je je boterhammen mag opeten als je iets drinkt. Ook op het einde pauzeren we nog even bij een café, waar je voor de terugrit iets kunt drinken en naar het toilet gaan. Na de wandeling mag je niet op de bus met modderige wandelschoenen of –kleding. Voorzie dus indien nodig reserveschoeisel en –kledij.

OPSTAPPLAATSEN

  • Berchem Station, Burgmeester Ryckaertsplein, kant Binnensingel aan de voetgangersbrug.
  • Antwerpen-Zuid, Hotel Crowne Plaza, Generaal Le Grellelaan 10 (bushalte van De Lijn voor het hotel).

Er zijn extra opstapplaatsen in Geel, Turnhout of Kemzeke wanneer de reisroute het toelaat. In dat geval wordt dat aangegeven in de aankondiging van de bustocht.

PRIJS

GR-leden betalen € 18 en niet-leden € 20.

INSCHRIJVEN

Schrijf het juiste bedrag over op de rekening van GR Antwerpen: BE94 0015 6270 0514, met vermelding van de tocht, het aantal deelnemers en de opstapplaats.

Je storting moet ten laatste op dinsdag vóór het vertrek op deze rekening staan. Je wordt verwittigd indien de bus volzet is. Dan kan jouw inschrijving naar een volgende tocht worden overgezet of je kan vragen om terug te storten.

Wanneer er nog plaatsen vrij zijn of als er plaatsen vrijkomen, kun je tot zaterdag lastminute inschrijven. In dat geval betaal je op de bus met gepast geld.

ANNULATIE

Verwittig zo snel mogelijk als je niet mee kunt, ten laatste de dinsdag vóór de tocht. Dan kan je inschrijving worden overgezet naar een volgende tocht of teruggestort. Nadien is er geen terugbetaling of overzetten mogelijk, behalve in uitzonderlijke omstandigheden

CONTACT

Voor meer info, contacteer Ronald Rothwell: gsm +32 (0) 473 97 97 04 | tel +32 (0) 3 480 80 65 | e-mail antwerpen.bustochten@groteroutepaden.be

Dag- of treinstapperwandelingen

WAT

Eén keer per maand is er een begeleide dag- of treinstapper van ongeveer 20 km. Die vindt steeds plaats binnen de provincie Antwerpen of net daarbuiten. Iedereen komt met eigen of met openbaar vervoer naar het vertrekpunt en brengt zijn eigen lunchpakket mee. Waar mogelijk wordt op voorhand een afspraak gemaakt met een café, waar je je picknick mag opeten als je iets drinkt.

VERZAMELPLAATS

Het vertrekpunt wordt via de website gecommuniceerd. Iedereen komt op eigen houtje naar de start van de wandeling. Je kunt wel afspreken om samen te reizen met het openbaar vervoer of te carpoolen. Het gebruikelijk tarief om mee te rijden is 6 eurocent per kilometer.

PRIJS

De dagstappers en treinstappers zijn gratis in 2022. Je betaalt uiteraard wel je eigen vervoerskosten.

INSCHRIJVEN

Aanmelden en inschrijven kan enkel via antwerpen.dagstappers@groteroutepaden.be

CONTACT

Heb je nog vragen over deze dagtochten? Mail dan naar antwerpen.dagstappers@groteroutepaden.be.

VERANTWOORDELIJKHEID?

De tochtleider en deelnemers maken gebruik van de openbare weg als individuele voetganger. Ze stappen bij voorkeur links op de weg achter elkaar, op de uiterste rand van de weg indien geen voet- of fietspad of een gelijkgrondse berm aanwezig is (Wegcode Artikel 42). De tochtleider is geen (groeps)leider zoals opgenomen in de verkeerswetgeving. Hij neemt geen verantwoordelijkheid op inzake verkeer voor de deelnemers. Je wordt uiteraard ook geacht om de regelgeving met betrekking tot bossen, private domeinen, jacht e.a. te respecteren. Inbreuken zijn je persoonlijke verantwoordelijkheid en niet te verhalen op de tochtorganisator.