Deze website gebruikt cookies.

Agenda

GR tochten West-Vlaanderen

GR West-Vlaanderen organiseert maandelijks dagtochten over de mooiste GR-paden in de nabije omgeving. Je hebt de keuze uit bustochten op zondag of donderdagtochten. Aanvullend wordt ook af en toe een weekend georganiseerd.

De wandelactiviteiten zijn voorbehouden aan wie zich als lid aansluit bij onze vereniging Grote Routepaden. Niet-leden zijn welkom ter kennismaking met de vereniging en de activiteiten. Wie graag blijft meestappen wordt gevraagd zich na maximum 3 tochten in regel te stellen met het lidmaatschap. Dit lidmaatschap geldt per adres, dus voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Voor uitgebreide info over het wandelprogramma, kan je je inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van de West-Vlaamse GR-stappers.

Nieuw item

Bustochten op zondag

WAT?

Achtmaal per jaar vertrekt vanuit West-Vlaanderen een bus richting een vertrekplaats. Die kan in Vlaanderen liggen, in Wallonië of zelfs even over de landsgrenzen heen. De tochten zijn haalbaar voor iedereen die 4 km/u kan stappen. Stap je graag in groep dan is er keuze uit een lange tocht van 22 à 27 km aan een gemiddeld tempo, of een kortere wandeling van 16 à 20 km aan een trager tempo. Beide groepen hebben een tochtbegeleider. Normaal is er 's morgens, 's middags en 's avonds een café of iets dergelijks voorzien voor picknick, een drankje en toiletbezoek. Beide groepen komen ongeveer op hetzelfde moment aan op de eindbestemming waar we terug opgepikt worden door de bus. Ook individueel stappen met GPX bestanden en topo-kaart is mogelijk.

OPSTAPPLAATSEN?

Afhankelijk van de tocht worden 2 opstapplaatsen voorzien. De exacte plaats vind je bij de detailinformatie van de tocht.

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijvingen gebeuren via de website van Grote Routepaden (Kalender West-Vlaanderen). 
De inschrijving is pas volledig als ook het inschrijvingsgeld betaald is. Het rekeningnummer van GR West-Vlaanderen is BE33 7383 2211 0346. Bij overboeking is de volgorde van betaling zoals die op de rekening komt van GR West-Vlaanderen bepalend voor de deelname.

De deelname prijs bedraagt € 22 voor leden van GR (en hun huisgenoten) en € 27 voor niet-leden.

Bij vroege inschrijvingen (inclusief betaling op onze rekening) ten laatste 16 dagen voor een tocht (een vrijdag dus) ontvangt iedere ingeschrevene op de bus een bonnetje voor een gratis koffie, thee, choco, … bij de ochtendstop.

ANNULATIE

Annuleringen gebeuren per mail aan zondagtochten.wvl@groteroutepaden.be. Bij annuleringen vanaf de dag voor de tocht is er geen terugbetaling. Bij annuleringen ten laatste op de vrijdag voor de tocht wordt de helft terugbetaald.

UITSTELLEN DEELNAME

Een deelname aan een tocht kan kosteloos uitgesteld worden als aan onderstaande voorwaarden voldaan is:

1. men effectief ingeschreven is voor de betreffende tocht (inclusief betaling op onze rekening ten laatste de donderdag voor de tocht)
2. men effectief deelgenomen heeft aan 1 van de 4 voorgaande tochten. 
3. het uitstellen gemeld wordt aan zondagtochten.wvl@groteroutepaden.be ten laatste de vrijdag voor de tocht
4. bij de melding van uitstel meegedeeld wordt naar welke van de 4 volgende tochten uitgesteld wordt; deze keuze kan niet meer veranderd worden. De deelnemer moet voor die tocht niets meer doen.
5. het uitstellen van de deelname is slechts eenmaal mogelijk binnen 12 maanden
6. bij een uitgestelde deelname heeft men geen recht op een gratis ochtenddrank
7. bij annulering van een uitgestelde deelname is er geen terugbetaling mogelijk

ANNULATIE door de organisatie.

Bij annulatie door de organisatie (bv. omwille van extreme weersomstandigheden, overheidsbeslissingen, …) worden alle inschrijvingsgelden ten laatste de week na de geplande tocht terugbetaald.

Opmerking. 
Denk er aan dat je een tweede paar schoenen meebrengt zodat natte of modderige wandelschoenen in de kofferruimte van de bus kunnen geplaatst worden.

Meerdaagse activiteiten

WAT?

Elk jaar wordt er een Winterweekend (januari) en een Pinksterweekend georganiseerd.

In augustus vindt jaarlijks de Rando zonder grenzen plaats: een wandelweekend met de Franse wandelvrienden, afwisselend in België en Frankrijk.

Jaarlijks wordt er ook een meerdaagse trektocht georganiseerd. Deze meerdaagse trektocht is afwisselend in het hooggebergte tijdens de zomervakantie of in het middengebergte tijdens het voorjaar.

CONTACT?

Van zodra meer info bekend is omtrent deze activiteiten, kan je deze vinden in de Wandelkalender van GR West-Vlaanderen.

Donderdagtochten

WAT?

Deze lusvormige dagtochten gaan steeds door in West-Vlaanderen  of in de nabije omgeving. Iedereen brengt zijn eigen picknick mee. Indien mogelijk wordt op voorhand een afspraak gemaakt met café waar we deze zonder meerprijs mogen nuttigen.

VERZAMELPLAATS?

De vertrekplaats wordt op voorhand gecommuniceerd. Bedoeling is dat iedereen er op eigen houtje geraakt maar we bieden wel de mogelijkheid om te carpoolen. Het gebruikelijk tarief om mee te rijden is 6 eurocent per kilometer.

Op deze pagina kan je de carpoollijst bekijken. Je kan kiezen om met iemand mee te rijden of zelf een aanbod doen om mensen mee te nemen.

PRIJS?

GR-leden betalen € 2 en niet-leden € 3.
Dit bedrag is ter plekke te betalen aan de tochtleider.

INSCHRIJVEN?

Aanmelden en inschrijven kan enkel via deze link.

CONTACT?

Heb je vragen over deze tochten of hulp nodig bij het aanmelden, contacteer dan Filip Savat. Bel +32(0)485 59 34 44 of mail naar filip.savat@groteroutepaden.be.

VERANTWOORDELIJKHEID?

De tochtbegeleider en deelnemers maken gebruik van de openbare weg als individuele voetganger. Ze stappen bij voorkeur links op de weg achter elkaar, op de uiterste rand van de weg indien geen voet- of fietspad of een gelijkgrondse berm aanwezig is (Wegcode Artikel 42). De tochtbegeleider is geen (groeps)leider zoals opgenomen in de verkeerswetgeving. Hij of zij neemt geen verantwoordelijkheid op inzake verkeer voor de deelnemers. Je wordt uiteraard ook geacht om de regelgeving met betrekking tot bossen, private domeinen, jacht e.a. te respecteren. Inbreuken zijn je persoonlijke verantwoordelijkheid en niet te verhalen op de tochtorganisator.