Deze website gebruikt cookies.

GR tochten West-Vlaanderen

GR West-Vlaanderen organiseert maandelijks dagtochten over de mooiste GR-paden in de nabije omgeving. Je hebt de keuze uit bustochten op zondag of donderdagtochten. Aanvullend wordt ook af en toe een weekend georganiseerd.

De wandelactiviteiten zijn voorbehouden aan wie zich als lid aansluit bij onze vereniging Grote Routepaden. Niet-leden zijn welkom ter kennismaking met de vereniging en de activiteiten. Wie graag blijft meestappen wordt gevraagd zich na maximum 3 tochten in regel te stellen met het lidmaatschap. Dit lidmaatschap geldt per adres, dus voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Voor uitgebreide info over het wandelprogramma, kan je je inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van de West-Vlaamse GR-stappers.

Nieuw item

Bustochten op zondag

WAT?

Elke maand vertrekt vanuit West-Vlaanderen een bus richting  een vertrekplaats. Die kan elders in Vlaanderen liggen, in Wallonië of zelfs even over de landsgrenzen heen. De tochten zijn haalbaar voor iedereen die 4 km/u kan stappen. Stap je graag in groep dan is er keuze uit een lange tocht van 20 à 25 km aan een gemiddeld tempo, of een kortere wandeling van 18 à 20 km aan een trager tempo. Beide groepen hebben een tochtleider. 's Middags is er meestal een café of picknickplaats voorzien waar de picknick kan genuttigd worden. Beide groepen komen ongeveer op hetzelfde moment aan op de eindbestemming waar we terug opgepikt worden door de bus. Ook individueel stappen met topo-kaart en uitvoerige trajectbeschrijving is mogelijk. De bus voert je veilig naar de startplaats en we spreken vervolgens af aan de eindbestemming op het vertrekuur van de bus huiswaarts.

OPSTAPPLAATSEN?

- Brugge: carpoolparking afrit E40 Loppem
- Ieper: NMBS-station
- Veurne: carpoolparking Bakkerijmuseum
- Kortrijk: carpoolparking Oudenaardsesteenweg aan afrit Zwevegem
- Roeselare: Kop van de Vaart = het kruispunt van de Jules Lagaestraat met de Kaaistraat

PRIJS?

GR-leden betalen € 17 en niet-leden € 20.

INSCHRIJVEN?

Schrijf het juiste bedrag over op de rekening van GR West-Vlaanderen: BE33 7383 2211 0346. Vermeld bij je overschrijving volgende mededeling: T( voor tocht)+ datum in cijfers + ROE / KOR / VEU / IEP/ BRU voor de opstapplaats + Kort of Lang of Indi. Voorbeeld: T18/03/19 ROE Indi.

ANNULATIE?

Afmeldingen of wijzigingen in opstapplaats kan je ten allerlaatste op zaterdagnamiddag, de dag voor een bustocht, en enkel telefonisch doorgeven aan Piet Hardeman, dus niet meer per mail!
Wie vóór de vrijdag voorafgaand aan de tocht verwittigt, krijgt de helft van het bedrag terug. Wordt zijn/haar plaats ingenomen door een andere persoon op de wachtlijst, dan wordt slechts € 2,5 administratiekosten aangerekend.

CONTACT?

Heb je nog bijkomende vragen over de bustochten, bel dan naar Piet Hardeman op +32(0)57 44 56 57 of mail naar west-vlaanderen@groteroutepaden.be.

Donderdagtochten

WAT?

Deze lusvormige dagtochten gaan steeds door in West-Vlaanderen  of in de nabije omgeving. Iedereen brengt zijn eigen picknick mee. Indien mogelijk wordt op voorhand een afspraak gemaakt met café waar we deze zonder meerprijs mogen nuttigen.

VERZAMELPLAATS?

De vertrekplaats wordt op voorhand gecommuniceerd. Bedoeling is dat iedereen er op eigen houtje geraakt maar we bieden wel de mogelijkheid om te carpoolen. Het gebruikelijk tarief om mee te rijden is 6 eurocent per kilometer.

Op deze pagina kan je de carpoollijst bekijken. Je kan kiezen om met iemand mee te rijden of zelf een aanbod doen om mensen mee te nemen.

PRIJS?

GR-leden betalen € 1 en niet-leden € 2.
Dit bedrag is ter plekke te betalen aan de tochtleider.

INSCHRIJVEN?

Aanmelden en inschrijven kan enkel via deze link.

CONTACT?

Heb je vragen over deze tochten of hulp nodig bij het aanmelden, contacteer dan Jaak Perneel. Bel  +32(0)58 51 58 25 of mail naar jacquesperneel@telenet.be.

Meerdaagse activiteiten

WAT?

Elk jaar wordt er een Winterweekend (januari) en een Pinksterweekend georganiseerd.

In augustus vindt jaarlijks de Rando zonder grenzen plaats: een wandelweekend met de Franse wandelvrienden, afwisselend in België en Frankrijk.

Jaarlijks wordt er ook een meerdaagse trektocht georganiseerd. Deze meerdaagse trektocht is afwisselend in het hooggebergte tijdens de zomervakantie of in het middengebergte tijdens het voorjaar.

CONTACT?

Van zodra meer info bekend is omtrent deze activiteiten, kan je deze vinden in de Wandelkalender van GR West-Vlaanderen.

VERANTWOORDELIJKHEID?

De tochtleider en deelnemers maken gebruik van de openbare weg als individuele voetganger. Ze stappen bij voorkeur links op de weg achter elkaar, op de uiterste rand van de weg indien geen voet- of fietspad of een gelijkgrondse berm aanwezig is (Wegcode Artikel 42). De tochtleider is geen (groeps)leider zoals opgenomen in de verkeerswetgeving. Hij neemt geen verantwoordelijkheid op inzake verkeer voor de deelnemers. Je wordt uiteraard ook geacht om de regelgeving met betrekking tot bossen, private domeinen, jacht e.a. te respecteren. Inbreuken zijn je persoonlijke verantwoordelijkheid en niet te verhalen op de tochtorganisator.