Deze website gebruikt cookies.

GR120.

dinsdag 29 september 2020 -
donderdag 31 december 2020

Ten westen van het natuurreservaat De Westhoek en net voorbij de ‘Schreve’ liggen enkele parels van natuurgebieden. Ze zijn gezamenlijk iets meer dan 600 ha groot. Met het wandelnetwerk Westkust en de GR 120 (De Panne - Berck-sur-Mer) gaan we op verkenning.

 • Route GR 120
 • Van De Panne
 • Naar De Panne
 • Aantal km 17,5 km
 • Verzamelplaats de grenswijk “De Mol” in Adinkerke. Gebruik de kleine parking net ter hoogte van de grens en op het einde van de Duinhoekstraat in De Panne/Adinkerke.
 • Tochtleiding Niemand
 • Prijs Gratis.
 • Inschrijven Niet.
 • Extra info Dit is een individuele Coronawandeling, zonder begeleiding. Je maakt deze wandeling om het even wanneer het je past.
  GPX-bestanden: op te vragen per e-mail bij Jaak Perneel: : jacquesperneel@telenet.

Meer info

De oude spoorlijn Gent-De Panne-Duinkerke is nauwelijks herkenbaar. Tot pal op de grens is ze op Frans grondgebied opgebroken en vervangen door een splinternieuw fiets- en wandelpad.

Je loopt de betonstrook 800 m op om voorbij de laatste huisjes van de ‘Camping du Perroquet’, een driesterren camping, en voor een groep hoge waaibomen de beschermde ‘Dune du Perroquet’ (250 ha) in te wandelen. Op een avontuurlijk smal zandpad slinger je op-en-neer richting wandelknooppunt 52 op en volgt de aanwijzing naar knooppunt 56. Kriskras door mul zand maar ook over duinvegetatie bereik je het ‘Calvaire des Marins’ dat is gelegen in het kleine ‘Dune du Calvaire’. Je verlaat tijdelijk het wandelnetwerk om de duin van het monument op te klimmen. Je bent in het grensdorp Bray-Dunes aanbeland. Visserij is in deze contreien vanouds een broodwinning. De bewoners van Bray-Dunes trokken in grote getale met hun boot richting Ijsland, de Ijslandvaart. Een hachelijke onderneming: tussen 1888 en 1904 kwamen tijdens schipbreuken 41 vissers om. In 1953 werd op initiatief van de pastoor, abt Catry, het vissersmonument opgericht.

Net voor het nieuwe fietspad draai je naar rechts en loopt steeds rechtdoor richting rue Général De Gaulle en naar de rue du Collège. Waar asfalt opnieuw fietpad wordt, stap je verder rechtdoor. Loop onder een autoviaduct door en kies onmiddellijk rechts voor het smalle pad. Je bent in het beschermde natuurreservaat ‘Dune Marchand’ aanbeland. In dit 83 ha grote duin, van oorsprong een jachtgebied, ga je voor het eerst op zoek naar witrood van de GR 120 om hem bij wandelknooppunt 10 opnieuw te verlaten. Het wandelnetwerk is nu aan zet: 10 - 11 - 1 - 16 - 17 - 18 - 22. In het duin houden de mooie voskleurige middelgrote Haflinger-paarden, met lichte staart en manen, de begroeiing in bedwang.

Wanneer het pad je naar een houten doorgang wil sturen, kies je voordien en rechts voor een eigen doorsteek: met een trappenpad bereik je een bunker; voorbij de bunker daal je af en met een zandpad, langs de omheining van een camping, wandel je de kleine badplaats Zuydcoote in. De naam is afgeleid van het oeroude Vlaamse ‘zoutkot’ maar werd door de Fransen verbasterd en wordt door hen op een onnavolgbare wijze uitgesproken.

Opnieuw duikt de GR 120 op maar niet voor lang. Op het einde van de straat, ter hoogte van wandelknooppunt 22, buigt de GR naar rechts af. Hier verlaat je witrood en loopt rechtdoor en klim, langs een houten afsluiting, het duin op. Het is de aanzet van een mooie en vrijwel onbekende duinwandeling die eindigt bij de lange oprit naar het imposante Hôpital Maritime Vancauwenberghe’(1895).Dwars het fietspad en wandel voorbij een infobord het domein van la ‘Ferme Nord’ (1910)in. Naar aloud middeleeuws gebruik was het hospitaal zelfbedruipend. Het werd bevoorraad door drie boerderijen. In de beschermde en in spekbouw opgetrokken boerderij ‘Ferme Nord’ werden vooral groenten gekweekt.

Voorbij het merkwaardig boerderijgebouw verlaat je opnieuw het wandelnetwerk en de GR, beiden volgen het fietspad, en loop met een graspad het ‘Dune Dewulf’ (205 ha) in. Nu volg je een parel van een parcours. Wandel voorbij een vijvertje naar wandelknooppunt 24. Bij dit knooppunt duikt witrood opnieuw op. Je volgt het GR-pad richting knooppunt 25 en 26.

Voorbij de blanke toppen van de jongste duinen wissel je, bij knooppunt 26, duin voor strand. Links ligt Duinkerke en zijn industrie. Op het strand links speelden zich in mei/juni 1940 vreselijke oorlogstaferelen af waarbij het Britse expeditieleger ten nauwernood wist te ontsnappen.

Je loopt naar rechts, dus oostwaarts. Zet je schrap voor een forse strandwandeling van ong. 5,5 km. Kies voor het natte strand bij de branding. Het stapt makkelijker.

Je wandelt voorbij het piepkleine Zuydcoote-bad en het grote Bray-Dunes Plage om met de GR 120 de grens te bereiken. Voorbij een slagboom stuurt de GR en het wandelnetwerk je naar knooppunt 3. Bij een wandelboom wisselt GR 120 met GR 5A ‘Wandelronde Vlaanderen’. Die laatste volg je tot aan de startplek.

 • Wanneer Dinsdag 29 september 2020 -
  donderdag 31 december 2020
 • Organisatie GR West-Vlaanderen
 • Gaat door in Frans Vlaanderen