Deze website gebruikt cookies.

Ook een netwerk heeft een eindpunt

Aan elk GR-verhaal komt een einde, zelfs aan een heel GR-netwerk. Als wandelaar wordt je dan overspoeld door tegenstrijdige gevoelens, het post-GR-trauma. Maar zelfs wanneer de laatste bladzijde van de recentste topogids is omgeslagen, kan je altijd uitkijken naar een nieuw pad of een vernieuwde gids...

  • Jaargang 2017 - nr 5
  • Pagina 39
  • Auteur Johan Lauwerier
  • Geïnterviewde Eric Van Hoey en Elena Cabanlit