Deze website gebruikt cookies.

Nieuwe kustroute als startschot voor een make-over van het LF-netwerk

29 oktober 2020

Vanaf de herfstvakantie kunnen fietsliefhebbers de nieuwe Kustroute verkennen. Deze 93 km lange fietsroute werd bewegwijzerd door provincie West-Vlaanderen, en is de eerste van acht nieuwe Vlaamse icoonroutes die tegen de zomer van 2021 worden uitgerold.

Nieuw item

De nieuwe Kustroute vervangt de bijna 20 jaar oude ‘Kustfietsroute’ van Westtoer, en is tevens het startschot voor een make-over van het LF- of lange afstandsfietsnetwerk. Het LF-netwerk kwam bijna 30 jaar geleden tot stand op initiatief van de fietsersgemeenschap, en wordt tot op vandaag onderhouden door vrijwilligers van Grote Routepaden.

Met de omvorming van LF-netwerk naar icoonroutes volgt Vlaanderen de Nederlandse aanpak, waar recent de Maasroute, Zuiderzeeroute en Kustroute werden ingehuldigd, en andere routes op stapel staan. Ook in Vlaanderen gaat men in de toekomst voor minder icoonroutes, met meer tot de verbeelding sprekende thema’s. Die moeten de fietser helpen om door de bomen het bos te zien, en Vlaanderen op de kaart zetten als een bestemming voor meerdaagse fietsvakanties. De icoonroutes zijn daarmee complementair aan de knooppuntennetwerken die een referentie blijven voor kortere tochten.

De LF-bewegwijzering wordt tussen nu en het voorjaar van 2021 weggehaald. Vanaf januari zullen achtereenvolgens de Maasroute, de Frontroute, de Kempenroute, de Schelderoute, de Kunststedenroute, de Groene Gordelroute, en tot slot de Heuvelroute het licht zien. De lus van de Vlaanderen fietsroute, in geel, vormt de synthese, met een aparte bewegwijzering. Onderstaande kaart geeft een voorproefje. De trajecten van de verschillende routes worden in de komende maanden vrijgegeven.

Nieuw item

De provincies zullen in de toekomst instaan voor de bewegwijzering en het onderhoud van de icoonroutes. Onnodig te zeggen dat dit een grote verandering is voor onze vereniging, en in het bijzonder voor onze LF-peters en -meters.  Grote Routepaden blijft partner van Toerisme Vlaanderen en de provincies in dit nieuwe verhaal, maar zal haar focus verleggen naar de uitbouw van een actieve fietsers-community. Gebruikerservaringen en -feedback zijn cruciaal om de routebureaus bij de les te houden, en zorgen voor afstemming van het routeaanbod en bijhorende services op de noden en wensen van de autonome, recreatieve fietser.

In de komende tijd zal Grote Routepaden haar blik richten op de Vlaamse icoonroutes, maar niet uitsluitend. Onze vereniging wil ook aan de slag gaan met de voorstellen en terreinkennis van onze eigen fietsers, ter versterking van het aanbod voor lange afstandsfietsen in en vanuit Vlaanderen. Wij roepen jullie dan ook op om vragen, ideeën en suggesties met ons te delen, via fietsen@groteroutepaden.be.

PRAKTISCH

Informatie over de nieuwe Kustroute vindt u hier: dekust.be/nl/kustroute.  Toerisme Vlaanderen en de provincies werken ook aan een portaalwebsite die alle informatie over de icoonroutes centraliseert. Deze is vandaag nog niet beschikbaar.

Fietsers die in de komende maanden de LF-routes willen fietsen, doen dit best met GPS of smartphone. De LF-bewegwijzering op terrein verdwijnt, maar de digitale routebestanden (gpx) blijven nog tot volgend jaar vrij beschikbaar op fietsen.groteroutepaden.be/nl/fietsroutes/lf-netwerk-vlaanderen