woe 24 Apr

Afscheidsfeest voor voorzitter Gie Beirnaert

Afscheidsfeest voor voorzitter Gie Beirnaert

Net voor het paasverlof, op donderdag 4 april, werd in intieme kring feestelijk afscheid genomen van Gie Beirnaert als voorzitter van Grote Routepaden. Jan De Proft, tot 2017 secretaris van Grote Routepaden, kroop in zijn dichterlijke pen en huldigde Gie met deze woorden:

Gie,

Het is waarlijk billijk, redelijk en heilzaam dat iemand die meer dan 40 jaar GR getrokken heeft, bij zijn afscheid door zijn naaste medewerkers met een zelfgemaakt applaus wordt bedankt voor zijn jarenlange gewaardeerde inzet, voor zijn enthousiasme waarmee hij steeds de groep kon motiveren, voor het geduld dat hij steeds gehad heeft bij de moeilijke momenten, voor zijn wijsheid die hij met mondjesmaat heeft kunnen doorgeven.

Maar jij ging verder, Gie. Veel verder. Jij was veel meer dan een voorzitter.

En daarom willen wij onze dank ook nog anders uitdrukken.

Gie,
hoe we de schoonheid die tussen de klaprozen hing hebben geroken,
hoe we samen zoenende vlinders hebben gevolgd,
hoe we daarmee de wonden van de wind hebben toegedekt,
hoe we samen heel veel groen hebben verdeeld,
hoe we de wind bij elkaar hebben gehouden,
hoe mooi we schuilden bij elkaar,
hoe je in de schaduw van een wijnfles bijna sacrale gesprekken kon voeren,
hoe je hectaren humor hebt gezaaid,
en hoe we af en toe, met de glimlach van een trappist,
ons hebben bezat aan de kunst van de vriendschap.

Het zijn zoveel druppels geluk die nu traag weer in ons binnensijpelen...

Gie,
van jou is er geen meervoud meer.
Weet dat woorden altijd te klein zijn om jou te danken.
En nu de kloof ontstaat tussen de kracht en de wil, nu onze ongemakjes af en toe wat troost zoeken bij elkaar, nu voelen we meer en meer die vreugden van de vriendschap. Want daarmee ga je net iets verder dan naar de hemel. Daarmee kan je de warmte herontdekken. Daarmee kan je de kleine dingen die pijn doen onschadelijk maken.

Maar, Gie,
Achter elke geweldige man staat een even geweldige vrouw.
Ze is niet alleen heel knap, en heel lief. Maar ze is bovendien ook zo sociaal en zo geëngageerd.
Ik heb het over Lena.
Lena, GR wil je bij deze gelegenheid zo enorm bedanken voor al die momenten die je aan Gie gegeven hebt om van GR een unieke vereniging te maken.      

Tot slot, Gie,
blijf mooi.
We hopen dat we samen nog vaak de druiven zullen zien rijpen.

En wat nu rest is heimwee.

Daarnaast richtten ook Roger Van Kelst, voorzitter van de Vlaamse Jeugdherbergen; Reen & Barbara, de coördinatoren van de vereniging en Piet Hardeman het woord tot Gie. Goede vriend Gie Schuddinck praatte alles aan elkaar en zorgde voor het vlotte verloop. En uiteraard sprak Gie Beirnaert zelf de aanwezigen toe. Na alle speeches kon tijdens een walking diner gezamenlijke herinneringen opgehaald worden. Het gastenboek bood tot slot iedereen de gelegenheid om nog een persoonlijk woordje voor Gie neer te pennen.

Onze huisfotograaf Wim Patry legde het afscheid vast in onderstaande sfeerbeelden.

Foto's Afscheidsfeest voor voorzitter Gie Beirnaert

Terug naar overzicht