Bewegwijzering en onderhoud

Grote Routepaden vzw stond aan de wieg van het LF-netwerk in Vlaanderen. De eerste routes werden bewegwijzerd met geel-blauwe markeringen, analoog aan de wit-rode verfstrepen van de GR-wandelpaden. Enkele jaren terug besliste Toerisme Vlaanderen samen met Grote Routepaden om een aantal van deze LF-routes te bewegwijzeren met metalen bordjes. Sindsdien is het LF-netwerkbeheer een gedeelde verantwoordelijkheid van Grote Routepaden en Toerisme Vlaanderen. In het nastreven van uniformiteit, kwaliteit en duidelijkheid werd beslist om de geel-blauw bewegwijzerde routes te saneren.

Bewegwijzering

LF5 bordje   LF1 Noordzeeroute bordje

 

Het Vlaamse LF-netwerk is volledig en in twee richtingen bewegwijzerd met rechthoekige wit-metalen bordjes met groen opschrift. De bordjes vermelden zowel de rijrichting, het LF-routenummer als de routenaam. 

LF-omleidingssticker
Bij tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties door bijvoorbeeld wegenwerken, wordt een route omleiding voorzien via een alternatief traject. Deze omleidingen worden aangegeven door oranjerode LF-omleidingsstickers. Wanneer de oorspronkelijke verkeerssituatie hersteld is, worden deze stickers weer verwijderd.
LF routesticker Als er routeborden verdwenen of onleesbaar zijn, dan worden soms witte LF-richtingsstickers geplakt zodat fietsers de weg niet kwijt geraken. Deze stickers zijn een tijdelijke oplossing en worden enkel gebruikt als er op het moment van de controle niet voldoende materiaal voorhanden is om de situatie terug in orde te brengen. Wanneer de bewegwijzering op het terrein weer hersteld is, worden de stickers verwijderd.

Heb je tijdens je fietstocht problemen met de bewegwijzering gesignaleerd,

meld het dan hier.


Onderhoud

onderhoud LF-routes   ''

aa

Voor het onderhoud van de LF-routes kunnen Toerisme Vlaanderen en Grote Routepaden rekenen op de inzet van meer dan 30 vrijwilligers, LF-peters en -meters. Elke vrijwilliger is verantwoordelijk voor een deeltraject van een route in de buurt van waar zij wonen. Minimum tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, gaan deze LF-peters en -meters op terreincontrole. Zij rijden dan hun traject af en voeren waar nodig onderhoud uit. Onderhoud is:

aa''

  • routeborden afwassen wanneer deze onleesbaar dreigen te worden door vuiligheid
  • routeborden rechtzetten wanneer deze scheef hangen
  • routeborden vervangen wanneer deze beschadigd zijn
  • routeborden ophangen wanneer deze verdwenen zijn
  • storende begroeiing rond de bordjes verwijderen
  • omleidingen voorzien en na afloop weer weghalen
  • LF-richtingsstickers hangen en bijtijds weer vervangen door een routebord

aa

De coördinatie van de LF-medewerkers gebeurt door Reen Simoen, fietscoördinatrice van Grote Routepaden. Wanneer een melding in verband met de bewegwijzering binnenkomt dan geeft zij dit door aan de desbetreffende LF-peter of -meter. Deze gaat, van zodra het kan, op het terrein om de melding op te volgen en de nodige aanpassingen te doen zodat de route weer vlot fietsbaar is.

Geïnteresseerd om LF-medewerker te worden? Stuur een mailje naar reen.simoen@groteroutepaden.be.

 

fietspadOp vlak van onderhoud is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de route en de infrastructuur. LF-routes maken gebruik van bestaande openbare wegen en paden. De conditie waarin deze wegen en paden zich bevinden, zijn de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Dit betekent dat ook het onderhoud van deze infrastructuur de taak is van de wegbeheerder en niet van Grote Routepaden noch van Toerisme Vlaanderen.

Als de infrastructuur niet langer voldoet aan de fietsvriendelijke voorwaarden waar bij een LF-route naar gestreefd wordt, dan is het mogelijk dat het traject van de route wordt bijgestuurd.

Hebt u tijdens uw tocht problemen ondervonden door de infrastructuur, meld het dan hier.

 > Steun ons vrijwilligerswerk en word lid van Grote Routepaden voor slechts 35 €/jaar. Klik hier voor meer informatie.

>  Klik hier voor een overzicht van de LF-routes in Vlaanderen.