Geschiedenis

Reeds in 1947 begon men in Frankrijk een net van lange afstandswandelpaden uit te bouwen, dat steunde op een uniforme bewegwijzering doorheen het hele land, nl. wit-rode tekens.

In 1955 staken in Wallonië enkele enthousiaste wandelaars uit het Luikse de hoofden bij elkaar om de GR 5 te verlengen over Belgisch grondgebied. Meteen was het startsein gegeven voor de heropbouw van een net van wandelpaden dat na de wereldoorlog erg in verval was geraakt.

In Vlaanderen kwam er beweging in het langeafstandswandeltoerisme toen de Vlaamse Jeugdherbergcentrale optrad als medestichtende organisatie van het Waalse “Comité National Belge des Sentiers de Grande Randonnée – het huidige “Les Sentiers de Grande Randonnée”. Zij namen ook het Nederlandstalig secretariaat voor lange afstandswandelpaden waar. Toen werd ook beslist de naam “Grote Routepaden” te gebruiken, dit om de kenletters "GR" – die ondertussen een internationaal begrip waren – te kunnen behouden.

De uitbouw van het net kwam in Vlaanderen op dreef toen de Vlaamse Jeugdherbergcentrale in 1975 – aansluitend op de Waalse GR 5 – het zogenaamde “Internationaal Fietspad Bergen op Zoom – Moelingen” voltooide.
In Vlaanderen zag men in de beginfase een lange afstandswandelpad nog niet zo goed zitten.Het gevoel heerste dat in het verregaand verkavelde en bebouwde Vlaanderen lange afstandwandelpaden moeilijk te ontwikkelen waren. Deze mening werd twee jaar later grondig herzien. Begin 1977 werd in Vlaanderen het eerste lange afstandswandelpad, de 'GR 561 Dommel – Nete – Demer' officieel ingewandeld en in september van hetzelfde jaar werd dan de vzw Grote Routepaden opgericht.

Tegelijk werd een tijdschriftje uitgegeven 'GR-Berichten'. Dit ledenblad werd later 'Recreatief wandelen' en kreeg nog later het gezelschap van het blad 'Recreatief fietsen'. Deze beide bladen werden begin 2003 samengevoegd tot het huidige tijdschrift Op Weg.

Vanaf 1992 werd gestart met de uitbouw van een fietsroutenetwerk over lange afstand. Aanvankelijk werden de LF-routes bewegwijzerd volgens het beproefde GR-systeem maar met geel-blauw als kleuren. Enkele jaren terug besliste Toerisme Vlaanderen samen met Grote Routepaden om een aantal van deze LF-routes te bewegwijzeren met metalen bordjes. Er  werd ook samengewerkt met Toerisme Vlaanderen via een systeem van peterschap voor controle en onderhoud. In het nastreven van uniformiteit, kwaliteit en duidelijkheid werd in 2010 beslist om de geel-blauw bewegwijzerde routes te saneren en het volledige LF-netwerk te bewegwijzeren met rechthoekige wit-metalen bordjes met groen opschrift.