Structuur

De vereniging Grote Routepaden bestaat uit een groot aantal leden. Leden betalen een jaarlijks lidgeld dat o.a. recht geeft op een abonnement op het tijdschrift "Op Weg" en tal van kortingen en voordelen.

De vzw wordt bestuurd door de Algemene Vergadering. Binnen deze Algemene Vergadering wordt een Raad van Bestuur verkozen die op regelmatige basis vergadert om samen het beleid uit te stippelen. De RvB kiest binnen zijn schoot een Dagelijks bestuur. Het Dagelijks bestuur behartigt de lopende zaken en kan in dringende gevallen tussen twee Raden van Bestuur uitvoerende beslissingen nemen.

Grote Routepaden is een vrijwilligersvereniging. De organisatie kan beroep doen op meer dan 200 vrijwillige medewerkers. Dit zijn leden die vanuit hun enthousiasme meewerken aan de doelstellingen van de organisatie. Zij vormen het kloppende hart van de vereniging! Ze vervullen zeer diverse taken zoals het veldwerk (controle en onderhoud van een bepaalde route), de organisatie van leden-activiteiten, de redactie van het tijdschrift Op Weg, het schrijven van topogidsen, het onderhoud van de website, het informeren tijdens beurzen, én zoveel meer.
Klik hier voor een overzicht van de verschillende werkgroepen.

De coördinatie van het GR- en LF-beleid gebeurt door 2 vaste personeelsleden.

De ledenadministratie en GR-webwinkel wordt uitgevoerd door personeel van de Vlaamse Jeugdherbergen.

Heb je een vraag? Klik hier om met één van onze medewerkers contact te nemen.