Bewegwijzering en onderhoud

Bewegwijzering

Ruim 100 vrijwilligers van Grote Routepaden zorgen voor een duidelijke bewegwijzering van de GR-paden. De basismarkering bestaat heel eenvoudig uit twee strepen onder elkaar, wit of geel bovenaan en rood onderaan. Het is een internationaal gebruikte wijze van markeren voor doorgaande wandelpaden. De GR-bewegwijzering is wettelijk gedeponeerd en mag enkel toegepast worden door de bevoegde verenigingen (GR in Vlaanderen, SGR in Wallonië, Wandelnet in Nederland en FFRP in Frankrijk).

De markering wordt aangebracht op hekkens, steunpalen van verkeersborden, straatverlichting, paaltjes en soms op bomen of wat zich daar verder voor leent.  Je komt de markeringstekens vooral tegen op punten waar twijfel over de juiste route zou kunnen ontstaan: bij of vlak na splitsingen en kruisingen. Op deze plekken wordt ook wel het kruisteken gebruikt, om aan te duiden dat je deze weg juist niet moet volgen. Het afslagteken wijst op een  richtingverandering.

      GR's      Streek-GR's
''
''
''
''

De veldmedewerkers brengen de markering in de twee richtingen aan: een pad moet je in beide richtingen kunnen lopen. Een pad moet je ook zonder topogids kunnen stappen: we zorgen voor minimaal maar voldoende tekens. 

We gebruiken bij voorkeur stickers. De nette vorm zorgt voor een uniforme bewegwijzering. Is er geen gladde ondergrond, dan gebruiken we PvC-plaatje waarop we een sticker kleven.

Bewegwijzering ter plaatse heeft altijd voorrang op de wegbeschrijving en op de kaartjes in een topogids.

GR Variant

''Een GR-variant is een plaatselijke variant op een GR-pad. Zo’n variant vormt meestal een plaatselijke lus op een bestaande GR om bv. een landschappelijk interessant gebied of een historische stadskern op te nemen.
Soms wordt een variant voorzien omdat tijdens bepaalde seizoenen een deel van een GR-traject niet toegankelijk of onbegaanbaar is (bv. overstromingsgebied).

Een variant wordt bij begin en einde van het traject aangeduid met een wit-rode sticker met het woord “variant”. Onderweg wordt met de gewone wit-rode of geel-rode tekens bewegwijzerd. Nu en dan wordt de vermelding “variant” op een GR-sticker herhaald.  Op sommige plaatsen kan je nog tijdelijk het oude variant-teken met één witte of gele dwarsstreep tegenkomen.

Op sommige plaatsen maken verbindingstrajecten een link tussen twee GR’s. Ook deze verbindingstrajecten worden als variant benoemd en bewegwijzerd.

Wandelbomen en Informatiepanelen

GR-Wandelbomen worden geplaatst aan de start van een route of op kruispunten van GR’s om de richting aan te geven.
Informatiepanelen geven een overzicht van het routenetwerk in een streek of provincie. Ze worden geplaatst op kruispunten of bij de start van een pad.
'' ''

Ook in verschillende andere Europese landen zijn de wit-rode markeringen terug te vinden. Klik hier voor informatie over de grens.

Onderhoud

GR schilderMeer dan 100 vrijwillige ‘schilders’ onderhouden de GR-paden in Vlaanderen. Witte en rode streepjes schilderen, het lijkt eenvoudig. Maar er komt heel wat bij kijken. De markering is het visitekaartje van Grote Routepaden, daarom moet het verzorgd, esthetisch en eenvormig gebeuren. Ze mogen niet storend zijn in het landschap en geen schade berokkenen aan eigendommen of bomen. En ze moeten goed zichtbaar zijn. ‘Schilders’ is trouwens niet meer de juiste term. Waar het kan, gebruiken we vandaag stickers. Elk pad wordt minstens eenmaal per jaar gecontroleerd, bij voorkeur in het voorjaar. Afschilferende verf of verkleurde stickers worden netjes verwijderd vooraleer een nieuw laagje in de plaats komt.

 

Steun ons vrijwilligerswerk en word lid van Grote Routepaden voor slechts 35 euro per jaar. Klik hier voor meer informatie.

> Geïnteresseerd om zelf vrijwilliger te worden? Stuur een mail naar Barbara.Dessein@groteroutepaden.be.

> Klik hier voor een overzicht van de GR's en Streek-GR's in Vlaanderen.

> Heb je suggesties of opmerkingen over de markering of het onderhoud?

Meld het hier.


Geef voldoende informatie. Zo help je de kwaliteit van onze routes op peil te houden. Alvast bedankt voor je hulp!

Afbeeldingen