Deze website gebruikt cookies.

GR-wandelen

Wandelkwaliteit gegarandeerd

Nieuw item

Om een wandelervaring van hoge kwaliteit te garanderen, houden we vast aan weloverwogen kwaliteitscriteria voor onze GR-paden. Deze zijn context-gebonden: ze zoeken de juiste ambitie binnen de Vlaamse ruimtelijke ordening.

We werken met minimumcriteria en met streefwaarden, die aangeven hoe een optimale GR-route eruit ziet.

Nieuw item

Enkel wanneer de minimumcriteria gehaald worden, verbindt Grote Routepaden haar naam aan een route. Zo moet minstens 30% van het traject langs onverharde paden lopen en minstens 40% langs trage wegen. Op wegen met autoverkeer laten we wandelaars nooit langer dan 5 km aaneensluitend wandelen.

GR-paden zoeken in de eerste plaats natuurlijke landschappen op, maar kunnen ook meer stedelijke omgevingen aandoen, zolang niet meer dan 10% van de route langs drukke wegen loopt en niet meer dan 20% door intensieve bebouwing. In gebieden met een bijzondere cultuurhistorische waarde is een uitzondering mogelijk.

Om voldoende afwisseling te bieden onderweg, zorgen we ervoor dat er op elke 10 km minstens twee verschillende types van landschappen voorkomen: bossen, velden, beekvalleien, akkers, heide… Ook het logistieke aspect nemen we in overweging: horeca, overnachtingsmogelijkheden en bevoorradingspunten. Minstens drie dagetappes van een route moeten bereikbaar zijn via openbaar vervoer.

Nieuw item

Naast deze minimumcriteria werken we met streefwaarden, die een stuk ambitieuzer zijn. Wanneer we bestaande trajecten herzien, moet elke permanente wijziging de route dan ook dichter bij deze streefwaarden brengen.

We zoeken dan ook permanent naar manieren om routes nog aangenamer, groener en interessanter te maken door bijvoorbeeld nieuwe natuurgebieden op te nemen.