Deze website gebruikt cookies.

Wedstrijdreglement Fotowedstrijd 2020

Bijzondere voorwaarden FOTO wedstrijd Grote Routepaden zomer 2020.

Thema

Het thema van deze fotowedstrijd is ‘Al wandelend of fietsend onderweg’.

Periode en insturen

Deelnemers mogen foto’s insturen van 15 juli 2020 tot 15 september 2020. Foto’s kunnen alléén via de website van Grote Routepaden ingestuurd worden via het daarvoor voorziene formulier. Elke deelnemer mag tot maximaal 2 foto’s insturen.

Foto’s

De deelnemer moet de foto zelf genomen hebben. De foto heeft een zo hoog mogelijke resolutie, maar hij mag niet groter zijn dan 10 mb. Foto’s kunnen in beperkte mate gecorrigeerd worden. Ze mogen niet voorzien zijn van een kader, een signatuur of andere toevoegingen hebben.

Foto’s moeten voldoen aan de fatsoensnormen, anders worden ze bij controle geweigerd en van de website verwijderd. De deelnemer is hierbij zelf verantwoordelijk voor elke eventuele klacht of rechtsvervolging die het insturen van zo’n foto met zich mee kan brengen.

Beoordeling

De prijs van het publiek wordt toegekend aan de foto met het meeste online stemmen.

De prijzen van de jury worden toegekend aan de volgens de jury als beste beoordeelde foto’s. De foto’s passen binnen het thema van deze wedstrijd en ze moeten kwalitatief goed zijn. Een goede foto is ook origineel, sprekend, verrassend, ontroerend of verbazingwekkend.

De jury wordt samengesteld door Grote Routepaden, de organisator van de fotowedstrijd. Juryleden mogen zelf niet deelnemen aan de wedstrijd. Het oordeel van de jury is definitief en kan niet door de deelnemers bediscussieerd worden. De jury mag een verantwoording publiceren maar is dat geenszins verplicht. Er is geen schiftingsvraag voor deze wedstrijd.

Bekendmaking winnaars

Alle winnende foto’s worden gepubliceerd in het decembernummer van Op Weg (nummer 6, 2020). In dezelfde periode ontvangen alle winnaars hun prijs.

Eigenaarschap

De deelnemer blijft eigenaar van de door hem ingestuurde foto. Door deel te nemen geeft de deelnemer wel automatisch toestemming aan Grote Routepaden om de foto in één van haar publicaties te gebruiken, mits vermelding van de naam van de fotograaf. Grote Routepaden hoeft hiervoor dus geen toestemming meer te vragen.

Alle foto’s, ook foto’s die geen prijs hebben gewonnen, maken bijgevolg kans om gepubliceerd te worden in het tijdschrift Op Weg, op de website groteroutepaden.be, in de nieuwsbrief, in een wandelgids of in een andere publicatie van Grote Routepaden.

Het is Grote Routepaden niet toegestaan om ingestuurde foto’s ter beschikking te stellen aan derden of te verhandelen zonder toestemming van de fotograaf.

Mocht een deelnemer een foto opsturen die hij niet zelf gemaakt heeft, dan is deze deelnemer hiervoor volledig zelf aansprakelijk. Deelnemers die tegen de regels in toch werk van derden insturen zijn zelf aansprakelijk voor de auteursrechtelijke gevolgen. Grote Routepaden kan op geen enkele manier verantwoordelijkheid aanvaarden voor het wederrechtelijk insturen van foto's waarop auteursrecht van derden rust.