Westerlo - Tongerlo - Westerlo

Van prinsen de Merode tot de paters Norbertijnen

Westerlo

 

 

In de Zuiderkempen aan de Grote Nete, omringd door een gordel van bossen, weiden en akkers, ligt Westerlo. Terecht mag het zich de ‘Groene parel der Kempen’ noemen. De huidige gemeente Westerlo bestaat uit zeven deelgemeenten en is ontstaan na twee fusies. In 1971 werd het landelijke Westerlo samengevoegd met Tongerlo en Zoerle-Parwijs, en in 1977 volgde een fusie met het meer industriële Oevel. Westerlo kent een rijke geschiedenis, die teruggaat tot de Middeleeuwen, en die nauw verbonden is met de adellijke familie de Merode, vroeger een familie van graven, nu van prinsen. De fusiegemeente Westerlo telt talrijke kastelen en diverse overblijfselen uit een bloeiend verleden, onder meer uit de 18de-eeuwse boerenkrijg en uit de 19de-eeuwse Belgische
Revolutie. De bloeiende abdij van de paters norbertijnen in Tongerlo vervulde eeuwenlang een belangrijke rol op religieus en sociaaleconomisch gebied. De mooie historische abdijgebouwen vormen nog altijd een belangrijke toeristische trekpleister.

Praktische info

AFSTAND    21,6 / 18,8 / 19,6 km
GR-PAD:
  GR 5
PROVINCIE:   Antwerpen
VERTREKPUNT:     Jeugdherberg Boswachtershuis

 

Wandelkaart

Westerlo 2017

Legende wandelkaart

Rode lijn: Wandelparcours loopt over wit-rood GR-pad
Blauwe lijn: Wandelparcours loopt over niet-bewegwijzerd traject

Producten