Deze website gebruikt cookies.

Bron: De 50 mooiste dagwandelingen langs GR-paden in Vlaanderen (uitverkocht)

Voor alle dagstappers is er een redelijke kans dat de hier aangeboden wandeling ondertussen is veranderd tov de gids. Voor trajecten op GR-paden vind je alle updates steeds op de routepagina van de GR zelf. Bekijk deze zeker alvorens de wandeling aan te vatten. De delen die geen GR volgen, zijn enkel gewijzigd in geval van een ter plaatse gewijzigde situatie vb een afgesloten pad.

De te downloaden gpx is steeds up to date (en kan dus verschillen met de route in de 'verouderde' gids).

Bij GR-delen heeft de markering ter plaatse altijd voorrang op de gids of op de gpx.